دانلود پایان نامه تفاوت بین تعهد …

آموزش کامل پایان نامه نویسی مخصوص مقطع کارشناسی ارشد

دانلود متن کامل پایان نامه - همه رشته ها -


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه تعهد هویت و ابراز وجود با احساس تنهایی در دانشجویان

2-3-5- ابراز وجود در روانشناسی بالینی

در دهه هاي ابراز وجود یا جرأت ورزي توجه بسياري از روان شناسان و پژوهشگران باليني را به خود جلب كرده است. اهميت ابراز وجود یا جرأت ورزي در ارتباط هاي ميان فردي، نقش مؤثر آن در فعاليت هاي اجتماعي و فراواني رفتارهاي غير جرأت ورزانه در جمعيت هاي باليني سبب شده است كه در اين زمينه پژوهش هاي زيادي صور ت گيرد و برنامه هايي تحت عنوان جرأت آموزي، طرح ريزي شود (بارتل، ويتلاك و فرانكس، ١٩٧٤ ؛ مارشال، كلتنر و ، مارشال، ١٩٨١ ؛ اي ملك م پ، واندرهات و دوريز ، ١٩٨٣ ؛ استاك، دي ويل و پنل؛ ١٩٨٣ ؛ دو بيا و مك ماري، ١٩٨٥ ؛ پي سي نين، مك كاري و چيزلت[1]، ١٩٨٥ استيوارت، ١٩٨٦ ؛ وهر وكافمن، ١٩٨٧ ؛ اينگرام وسالزبرگ، ١٩٩٠ ؛ كيپر، ١٩٩٢ ؛ وين( هارت، كاري، كاري و وردشياس، 1998).

انجام پژوهش هاي عملي و باليني در مورد مفهوم جرأت ورزي و ويژگي هاي آن و همين طور آموزش و درمان رفتارهاي غير جرأت ورزانه، بيشتر به كارهاي ولپی مربوط است كه به شرح مفصل جرأت ورزي پرداخت. وي در توصيف و تبيين اين مفهوم به تضاد ميان بارز ساختن هيجان خشم و بازداري از اضطراب، توجه خاصي نشان مي داد. وي اولين دانشمندي بود كه اصطلاح جرأت ورزي را به كار برد وآموزش آن را مدنظر قرار داد(هريوت و پريچارد، ٢٠٠٤). روان شناسان معتقد هستند افراد كم جرأت نمي توانند به صورت مناسب با اطرافيان خود تعامل داشته باشند. اين افراد احساس گناه بي اعتمادي و سلطه پذيري در روابط اجتماعي را تجربه مي كنند و ترس، اضطراب و افسردگي از خود نشان مي دهند (پاچمن و فوي[2]، ١٩٧٨ ؛ لفر و وست[3]، ١٩٨١ ؛ پالرمو و نيكلي[4]، ١٩٩٠ ؛ وان گاندي[5]، ٢٠٠٢ ). همين طور ميزان پذيرش خود و عزت نفس در ؛ اين افراد پايين است (پرسل، برويك و بيگل[6]، ١٩٧٤ ؛ لور و مور[7]، ١٩٨٠ ؛ دلوتي[8]، ١٩٨١ لفر و وست، ١٩٨١ ). اين افراد ممكن است به جاي رفتارهاي منفعلانه، اقدام به پرخاشگري و رفتارهاي آزارگرانه كنند (اسوارت، چانگ، فارور[9]، 2001).

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-بررسی قدرت پیش بینی کنندگی تعهد هویت بر احساس تنهایی .

2- بررسی قدرت پیش بینی کنندگی ابراز وجود بر احساس تنهایی.

1-3-2- اهداف فرعی پژوهش:

1- بررسی تفاوت بین تعهد هویت دانشجویان دختر و پسر.

2- بررسی تفاوت بین ابراز وجود دانشجویان دختر و پسر.

3- بررسی تفاوت بین احساس تنهایی دانشجویان دختر و پسر.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه تعهد هویت و ابراز وجود با احساس تنهایی در دانشجویان