دانلود پایان نامه رابطه جهت گیری …

آموزش کامل پایان نامه نویسی مخصوص مقطع کارشناسی ارشد

دانلود متن کامل پایان نامه - همه رشته ها -


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه جهت گیری هدف، سبک های یادگیری با یادگیری خودتنظیم

2-3-1- مفهوم جهت گیری هدف

آمز جهت گيری هدف را به صورت الگوي منسجمي از باورها، اسنادها و هيجانات فرد تعريف مي کند که مقاصد رفتاري فرد را تعيين کرده و سبب مي شود تا نسبت به برخي موقعيت ها گرايش بيشتري داشته و در آن موقعيت ها به گونه اي خاص عمل نمايد؛ اين جهت گيری در موقعيت هاي تحصيلي، مبين انگيزه فرد از تحصيل است و به همين دليل تمايلات، کنش ها و پاسخ هاي او را در موقعيت هاي يادگيري تحت تاثير قرار مي دهد(آمز، 1992؛ گاتمن[1]، 2006).

جهت گيری هدف را نبايد با اهداف ويژه اي که در موقعيت هاي آموزشي براي فعاليت ها درنظر مي گيرند، يکي دانست؛ اين گونه اهداف صرفًا محرک فرد، براي يادگيري يک تکليف ويژه هستند(ایسر و آکتامیز[2]، 2010).

از سوی ديگر، برخلاف اهداف آموزشي که مبناي تشابهات فردي است، جهت گيری هدف مبناي  تفاوت هاي فردي درموقعيت هاي تحصيلي است و براساس آنها مي توان ميزان موفقيت فرد را در اين گونه موقعي ت ها پيش بيني نمود. هسته مفهومي همه نظري ه ها و الگوهاي متعددي که به بحث پيرامون رويکرد هدف پيشرفت پرداخته اند، بر قصد و نيت فعاليت و رفتارهاي مرتبط با پيشرفت متمرکز هستند، در اين رويکرد به جاي پرداختن به اين که فراگير در موقعيت پيشرفت به چه چيز مي خواهد برسد، ادراک فراگير از (چرايي) تلاش در موقعيتهاي پيشرفت را محور بحث قرار مي دهد(جوکار، 1384).

[1]– Gutman LM

[2]– Acar, E.G. & Aktamis , H.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • بررسی قدرت پیش بینی کنندگی جهت گیری هدف بر یادگیری خود تنظیمی.
  • بررسی قدرت پیش بینی کنندگی سبک های یادگیری بر یادگیری خود تنظیمی.
  • بررسی قدرت پیش بینی کنندگی جهت گیری هدف  بر سبک های یادگیری.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه جهت گیری هدف، سبک های یادگیری با یادگیری خودتنظیم