دانلود پایان نامه …

آموزش کامل پایان نامه نویسی مخصوص مقطع کارشناسی ارشد

دانلود متن کامل پایان نامه - همه رشته ها -


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه تعهد هویت و ابراز وجود با احساس تنهایی در دانشجویان

2-2-3-3-3- سبک هویت  اطلاعاتی

در سبک اطلاعاتی فرد جستجوگر اطلاعات بوده در مورد مفاهیم خود شکاک و نسبت به            آگاهی های مربوط به خود گشاده اند و به پردازش و ارزیابی اطلاعات قبل از تصمیم گیری می پردازند. (برزونسکی و کوک، 2005)

برزونسکی و کوک(2000) در بررسی وضعیت هویت و سبک هویت دانشجویان دریافتند که تفاوت در وضعیت هویت علتی برای تغییر معنادار در پیشرفت و خودمختاری تحصیلی درگیری آموزشی و رشد روابط بین فردی است. دانشجویان با سبک هویت اطلاعاتی برای انطباق موثر با محیط آمادگی بهتری دارند(برزونسکی، 2002)

نورمی، برزونسکی، تامی و کینی(1997) دریافتند که سبک هویت اطلاعاتی با بالاتر بودن اعتماد به نفس و پایین بودن واکنش های افسردگی و روان رنجوری در ارتباط است.

برزونسکی و کوک(2000) نشان دادند که دانشجویان با سبک اطلاعاتی آمادگی بهتری برای انطباق با محیط دانشگاه دارند. بوید و هانت (2003) دریافت که سبک هویت اطلاعاتی رابطه ی مثبتی با موفقیت دارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-بررسی قدرت پیش بینی کنندگی تعهد هویت بر احساس تنهایی .

2- بررسی قدرت پیش بینی کنندگی ابراز وجود بر احساس تنهایی.

1-3-2- اهداف فرعی پژوهش:

1- بررسی تفاوت بین تعهد هویت دانشجویان دختر و پسر.

2- بررسی تفاوت بین ابراز وجود دانشجویان دختر و پسر.

3- بررسی تفاوت بین احساس تنهایی دانشجویان دختر و پسر.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه تعهد هویت و ابراز وجود با احساس تنهایی در دانشجویان