پایان نامه ارشد تفاوت بین ابراز …

آموزش کامل پایان نامه نویسی مخصوص مقطع کارشناسی ارشد

دانلود متن کامل پایان نامه - همه رشته ها -


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه تعهد هویت و ابراز وجود با احساس تنهایی در دانشجویان

ب) ابراز وجود و احساس تنهایی

صاحب الزمانی و همکاران (2010) درتحقیقی تحت عنوان آموزش ابرازوجودبر احساس تنهایی وقاطعیت دانش آموزان دخترمقطع متوسطه دریافت که بین ابرازوجودبا احساس تنهایی رابطه                  منفی وباقاطعیت رابطه مثبت وجوددارد که با افزایش ابرازوجود، احساس تنهایی کاهش قاطعیت افزایش می یابد.

تابع بردبار و همکاران(1388) درتحقیقی تحت عنوان بررسی رابطه آموزش ابراز وجود بر احساس تنهایی در دانشجویان دختر شهر مازندران دریافتند که همبستگی بین ابراز وجود و احساس تنهایی منفی و معنادار بوده است.

آدلف (2001) دریافت که افراد با ابراز وجود بالا احساس تنهایی کمتری نسبت به افراد با ابراز وجود پایین دارند.

آرچر و همکاران(2001) دریافتند که بین ابراز وجود با احساس تنهایی رابطه معنادار و همبستگی منفی وجوددارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-بررسی قدرت پیش بینی کنندگی تعهد هویت بر احساس تنهایی .

2- بررسی قدرت پیش بینی کنندگی ابراز وجود بر احساس تنهایی.

1-3-2- اهداف فرعی پژوهش:

1- بررسی تفاوت بین تعهد هویت دانشجویان دختر و پسر.

2- بررسی تفاوت بین ابراز وجود دانشجویان دختر و پسر.

3- بررسی تفاوت بین احساس تنهایی دانشجویان دختر و پسر.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه تعهد هویت و ابراز وجود با احساس تنهایی در دانشجویان

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.