پایان …

آموزش کامل پایان نامه نویسی مخصوص مقطع کارشناسی ارشد

دانلود متن کامل پایان نامه - همه رشته ها -


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه تعهد هویت و ابراز وجود با احساس تنهایی در دانشجویان

1-2- اهمیت وضرورت تحقیق

تحقیق را به دلایل مختلفی انجام می دهند، از جمله دلایل انجام تحقیق 1- وجود گسست در بدنه دانش مورد مطالعه و 2– تایید و رد دانش موجود است(سرمد و همکاران، 1386). در این راستا و در ارتباط با موضوع تحقیق، تحقیق از جمله تحقیقاتی است که به دلیل نبود تحقیق مشابه در این زمینه در راستای پر کردن شکاف موجود در بدنه دانش انجام خواهد شد. لذا، بررسی رابطه بین متغیر های مورد مطالعه ضروری به نظر می رسد.

با توجه به هدف تحقیق مبنی بر بررسی رابطه بین تعهد هویت و ابراز وجود با احساس تنهایی در دانشجویان، آنچه در این پژوهش حائز اهمیت است، این است که با مروری بر پژوهش هایی که تا کنون در این زمینه انجام شده است، متوجه خواهیم شد که پژوهشی مشابه در این زمینه حداقل در ایران و در گروه دانشجویان انجام نشده است. زیرا همه پژوهش ها تنها یکی از این متغیر ها یا در بهترین حالت ارتباط بین دو متغیر تحقیق را مورد بررسی قرار داده اند و از این نظر موضوع تحقیق حاضر بکر و جدید است. لذا از آنجا که از دلایل انجام پژوهش در یک حوزه، بکر و جدید بودن موضوع تحقیق است، انجام این پژوهش ضرورت می یابد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-بررسی قدرت پیش بینی کنندگی تعهد هویت بر احساس تنهایی .

2- بررسی قدرت پیش بینی کنندگی ابراز وجود بر احساس تنهایی.

1-3-2- اهداف فرعی پژوهش:

1- بررسی تفاوت بین تعهد هویت دانشجویان دختر و پسر.

2- بررسی تفاوت بین ابراز وجود دانشجویان دختر و پسر.

3- بررسی تفاوت بین احساس تنهایی دانشجویان دختر و پسر.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه تعهد هویت و ابراز وجود با احساس تنهایی در دانشجویان