پایان نامه بررسی تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم …

آموزش کامل پایان نامه نویسی مخصوص مقطع کارشناسی ارشد

دانلود متن کامل پایان نامه - همه رشته ها -


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی 

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در منطقه دشمن زیاری در سال تحصیلی 88-87

1-3 اهميت و ضرورت تحقيق

يكي ازمسائل مهم برنامه هاي آموزشي كشورهاي مختلف به خصوص كشور ما ، بررسي  تاثير  تكليف  شب بر عملكرد تحصيلي دانش آموزان مي باشد ، كه در طول سال تحصيلي به صور مختلف به دا نش آموزان ارائه مي شود. شناخت اهداف و انواع تكليف شب يكي از مهمترين وظايف برنامه هاي آموزش و پرورش مي باشد. جريان تعليم و تربيت  در كشور ما به نوبه خود از اين مهم مستثني نيست ، لذا با توجه به اهميت و ضرورت اين امراقدام به انجام پژوهش هاي علمي دراين زمينه بيش از پيش ضروري مي باشد ( بازرگان ،1377) .

در كشور هايي مانند كشور ما كه به علت رشد سريع جمعيت در نتيجه كلاس هاي پر تراكم ، كمبود معلمان، محدود بودن ساعات آموزشي و …  باعث  شده كه  يادگيري  دروس در كلاس به طور شايسته انجام نپذيرد و لذا شرايط آموزش و پرورش مورد انتظار به دليل مشكلات فوق نمي تواند فراهم باشد ، لازم است دانش آموزان آنچه راكه درمدرسه آموخته اند در خانه تمرين وتكرار كنند ( افروز ،1378) .

هدف اصلي برنامه هاي بعد از مدرسه كه به صورت حل تمرين به دانش آموزان ارائه مي شود، حفظ امنيت كودك در ساعات بعد از تعطيلي مدارس به منظورجلوگيري ازبروزاحساس ترس و نگراني در اثر تنهايي و حفظ سلامت جسماني و رواني آنان است . اين برنامه ها فرصتي براي  آن هاست  تا  تكاليف درسي را تمرين و تكرار كنند ، همچنين در اين برنامه ها كمك و نظارت برنحوه انجام تكاليف شب، رفعمشكلات درسي و همچنين برنامه هاي غير درسي از اهميت بسياري برخوردار است (شوارتز ،1375).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

بررسي تأثير ارائه تكليف به روش حل تمرين بر عملكرد تحصيلي دانش آموزان پايهً پنجم دوره ابتدايي .

1 4 2 اهداف ويژه

–         تعيين تأثير ارائه تكليف به روش حل تمرين بر خودكارآمدي دانش آموزان پايه پنجم دوره ابتدايي .

-تعيين تأثير ارائه تكليف به روش حل تمرين برتاثيرات هيجاني دانش آموزان پايه پنجم دوره ابتدايي .

-تعيين تأثير ارائه تكليف به روش حل تمرين دربرنامه ريزي فعاليت هاي دانش آموزان پايه پنجم دوره ابتدايي .

-تعيين تأثير ارائه تكليف به روش حل تمرين بر فقدان كنترل پيامد دانش آموزان پايه پنجم دوره ابتدايي .

– تعين تأثير ارائه تكليف به روش حل تمرين بر انگيزش دانش آموزان پايه پنجم دوره ابتدايي.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در منطقه دشمن زیاری در سال تحصیلی 88-87