پایان نامه رشته روانشناسی نقش واسطه گری تاب آوری در رابطه بین تنظیم شناختی هیجان و تکانشگری …

آموزش کامل پایان نامه نویسی مخصوص مقطع کارشناسی ارشد

دانلود متن کامل پایان نامه - همه رشته ها -


پایان نامه روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : نقش واسطه گری تاب آوری در رابطه بین تنظیم شناختی هیجان و تکانشگری در زنان بی سرپرست 

1ـ6ـ تعاریف نظری متغیرها

تنظیم شناختی هیجان:

تنظیم هیجان فرایندي است که از طریق آن افراد هیجان هاي خود را به صورت هشیار یا ناهشیار تعدیل می کنند (بارق و ویلیامز، 2007)[1]. تنظیم شناختی هیجان به استراتژی هایی اشاره دارد که در جهت کاهش[2]، ادامه[3] یا افزایش[4] هیجان استفاده می شوند (گروس ، 2007)[5]. به عبارت دیگر تنظیم شناختی هیجان عبارت است از فرایندهای بیرونی و درونی درگیر در راه اندازی، ادامه دادن و تنظیم رخدادها، تنش ها و بیان احساسات. تنظیم شناختی هیجان به فرایندهای  درونی که در جهت تنظیم هیجانات در گیر هستند مثل فرایندهای شناختی هیجان و تاثیرات بیرونی مانند والدین مربوط می گردد.

تاب آوری:

تاب آوری را یک فرایند، توانایی یا پیامد سازگاری موفقیت آمیز علی رغم شرایط سخت، چالش برانگیز و تهدید کننده تعریف نموده اند (گارمزی و ماستن، 1991)[6].

تکانشگری:

در يكي از رايج ترين تعاريف، تكانشگري به صورت آمادگي قبلي براي واكنش هاي سريع و بدون برنامه به محرك هاي دروني يا بيروني بدون در نظر گرفتن نتايج و پیامد های منفي آن واكنش ها براي خود فرد يا ديگران، تعريف مي شود (استنفرد و ماتیاس، 2009)[7].

[1] . Bargh, & Williams

  1. 2. Reduce
  2. 3. Maintain
  3. 4. Increase

[5] . Gaross

[6] . Garmezy & masten

[7] . Stanfor &  Mathias

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 بررسی نقش واسطه ای تاب آوری در رابطه بین تنظیم شناختی هیجان و تکانشگری (رفتار مخاطره جویانه) در زنان بی سرپرست مددجوی بهزیستی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : نقش واسطه گری تاب آوری در رابطه بین تنظیم شناختی هیجان و تکانشگری در زنان بی سرپرست