پایان نامه بررسی …

آموزش کامل پایان نامه نویسی مخصوص مقطع کارشناسی ارشد

دانلود متن کامل پایان نامه - همه رشته ها -


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : رضایت زناشویی زنان خوابگاه های دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی 

2-4-6. خانواده اصلی و نقش شناخت‌ها، اندیشه‌ها و باورهای زیر بنایی در رضایت زناشویی

خانواده اصلی،[1] نقش الگودهی مهمی را در رشد رفتارهایی که بر روابط زوجین تاثیر می‌گذارند، دارد. ما اغلب از والدین خود چیزهایی را درباره صمیمیت، نحوه تجربه عواطف، چگونگی حل تعارض و قواعد آشکاری درباره این که ارتباط باید چگونه باشد، یاد می‌گیریم. هر چند بسیاری از زوجین سعی می‌کنند از اشتباهاتی که فکر می‌کنند والدین آنها مرتکب شده‌اند دوری کنند، اما اغلب تحت تاثیر آشفتگی‌های هیجانی، به همان شیوه تعاملی که قبلا آموخته‌اند باز می‌گردند. در واقع روابط قبلی تاثیر اساسی بر روش تعامل همسران در ارتباط کنونی آنها دارد (هالفورد،[2] 2001؛ ترجمه تبریزی و همکاران، 1384).

به تدریج که با دیگران آشنا می‌شویم، شروع به فرافکنی اندیشه‌ها، احساسات و باورهای خود می‌کنیم (یعنی خردی که کسب کرده‌ایم به اضافه کوله بار عاطفی گذشته‌مان) و دیگران را نیز در سایه این اندیشه‌ها و احساسات و باورها می‌بینیم و در نتیجه با آنکه فکر می‌کنیم داریم دیگری را بهتر و عمیق‌تر می‌شناسیم، اما در واقع امکان دارد تنها کاری که نکرده‌ایم شناخت او باشد؛ برعکس امکان دارد سرگرم خلق داستانی باشیم که شباهت چندانی به شخصیت واقعی انسان مورد نظرمان نداشته باشد، بلکه بیشتر شبیه شخصیتی است که تصور می‌کنیم آن کس باشد (دی آنجلیس، ترجمه ابراهیمی، 1384).

[1] . Origin family

[2] . Hall ford

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف کلی: هدف کلی این‌تحقیق بررسی اثر‌بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره- محور بر افزایش رضایت زناشویی زنان است.

هدف کاربردی: بهره‌گیری از راهبردهای درمانی رویکرد طرحواره- محور به منظور تغییر و اصلاح طرحواره‌های ناکارآمد زنان متاهل و کمک به توانمندی آنان در ایجاد، حفظ و افزایش رضایتمندی در زندگی زناشویی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : رضایت زناشویی زنان خوابگاه های دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

پایان …

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : رضایت زناشویی زنان خوابگاه های دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی 

2-4. عوامل موثر بر رضایت زناشویی

تحقیقات نشان می‌دهد که در برقراری و تداوم صمیمیت در روابط و رضایت مندی زناشویی عوامل‌متعددی دخالت دارند که در این بخش به بررسی برخی از این عوامل پرداخته می‌شود:

 

2-4-1. سن ازدواج و رضایت زناشویی

سن می‌تواند از عوامل موثر بر ازدواج باشد. باور عمومی جامعه بر این اصل استوار است که زنان زودتر‌از مردان بالغ می‌شوند و از طرفی نیز زودتر از مردان می‌شکنند، در نتیجه سن موقع ازدواج بایستی کمتر از سن مردان باشد تا بین آنان توازن برقرار شود. البته در این خصوص استثنائاتی هم وجود دارد. بدین معنی که بعضی زنان مایلند با مردانی کم سن‌تر از خود ازدواج کنند (موسوی، 1386).

از سوی دیگر ازدواج‌های زود هنگام،[1] بیشتر قربانی طلاق هستند. صرف نظر از طول مدت ازدواج، افرادی که در سنین کمتر از 20 سال ازدواج می‌کنند، کمترین پایداری ازدواج را دارند و نتایج منفی حاصل از آن بر همین پایداری کم نیز تاثیر می‌گذارد. اگر چه سن فرد هنگام ازدواج به عنوان عامل پیش بینی کننده رضایت زناشویی تایید نشده، اما ارتباط آن با رضایت مندی کماکان مورد انتظار بوده است. چرا که عملکرد ضعیف در ایفای نقش در ازدواج زود هنگام بیشتر دیده می‌شود (فینچمن و برادبری، 1989) و عملکرد ناکافی در ایفای نقش با سطوح پایین رضایت‌مندی زناشویی مرتبط است و آن الگوهای ضعیف نیز احتمالا در گسیختگی رابطه، مشارکت دارند (موسوی، 1386).

[1] . early marriage

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف کلی: هدف کلی این‌تحقیق بررسی اثر‌بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره- محور بر افزایش رضایت زناشویی زنان است.

هدف کاربردی: بهره‌گیری از راهبردهای درمانی رویکرد طرحواره- محور به منظور تغییر و اصلاح طرحواره‌های ناکارآمد زنان متاهل و کمک به توانمندی آنان در ایجاد، حفظ و افزایش رضایتمندی در زندگی زناشویی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : رضایت زناشویی زنان خوابگاه های دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

دانلود …

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : رضایت زناشویی زنان خوابگاه های دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی 

پیشگفتار:

در این فصل به پیشینه نظری و پژوهشی مرتبط با تحقیق حاضر پرداخته می‌شود. در‌این قسمت این‌مباحث مطرح‌خواهند شد: خانواده؛ ازدواج؛ رضایت زناشویی؛ عوامل موثر بر رضایت زناشویی؛ طرحواره‌ها و نقش آنها در خانواده؛ طرحواره‌ها و ارتباط آنها‌با اسنادها، فرضیاته، انتظارات‌و استانداردها؛ شکل گیری طرحواره‌های خانوادگی؛ طرحواره‌های ناکارآمد و منشاء آنها؛ انواع طرحواره‌ها و خصوصیات آنها؛ سبک‌های مقابله‌ای ناکارآمد؛ طرحواره درمانی و نقش آن در بازسازی طرحواره‌های فردی و خانوادگی. در قسمت پیشینه تحقیق، پژوهش‌های انجام گرفته در راستای موضوع تحقیق که در داخل یا خارج از کشور انجام گرفته‌اند، ذکر می‌شوند.

 

2-1. خانواده

اولین‌تعریف حرفه‌ای از خانواد را مورداک[1] (1949؛ به نقل از مینوچین،[2] ترجمه ثنایی، 1375) ارائه داده است. مورداک 250 گزارش قوم شناختی را بررسی کرد که در آنها واژه‌خانواده تعریف و توصیف شده بود. او براساس مطالعه خود این تعریف را ارائه کرد: «خانواده یک گروه اجتماعی است که توسط محل زندگی مشترک، مشارکت اقتصادی و تولید مثل مشخص می‌شود. خانواده شامل بزرگسالانی از هر دو جنس می‌باشد؛ حداقل دو نفر که روابط جنسی تایید شده اجتماعی دارند و یک یا چند فرزند داشته که یا فرزند خودشان و یا فرزند خوانده آنهاست.» خانواده نظام اجتماعی است که براساس ازدواج و قراردادهای آن شکل می‌گیرد و دربرگیرنده روابطی است که شامل از خود گذشتگی، تعهد، صمیمیت و آرامش روحی و جسمی است (مینوچین، ترجمه ثنایی، 1375).

[1] . Mordock

[2] . Minu chin

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف کلی: هدف کلی این‌تحقیق بررسی اثر‌بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره- محور بر افزایش رضایت زناشویی زنان است.

هدف کاربردی: بهره‌گیری از راهبردهای درمانی رویکرد طرحواره- محور به منظور تغییر و اصلاح طرحواره‌های ناکارآمد زنان متاهل و کمک به توانمندی آنان در ایجاد، حفظ و افزایش رضایتمندی در زندگی زناشویی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : رضایت زناشویی زنان خوابگاه های دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

دانلود …

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی 

عنوان کامل پایان نامه :پیش‏ بینی ترس از صمیمیت، براساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در دانشجویان دختر و پسر

2-1-3-2-1- اریکسون: نوجوانی و رشد هویت

اریکسون (1963) اولین کسی است که هویت را به عنوان دستاورد مهم شخصیت نوجوانی و گامی مهم به‏سوی تبدیل شدن به فردی ثمربخش و خشنود تشخیص داد و مهمترین نظریه را در مورد هویت مطرح کرد (برک[1] ، 1381). کیستی‏شناسی یا شناسایی هویت خویشتن هسته مرکزی نظریه او را تشکیل می‏دهد و مهمترین وظیفه نوجوان را درک هویت فردی و روبه‏رو شدن با مسئله تکوین هویت شخصی می‏داند به این معنا که او باید به پرسش‏هایی نظیر من کیستم؟ و مقصدم کجاست؟ پاسخ دهد و معتقد است نوجوان زمانی به مرحله کسب هویت خواهد رسید که پاسخهای سؤالات مربوط به هویت خود را بیابد و به آن‏ها پای‏بند شود. در آن هنگام است که می‏تواند برای دوره‏های زندگی خود یعنی جوانی و بزرگسالی آمادگی لازم را کسب کند و با آسودگی و روانی سالم به زندگی خود ادامه دهد (شوارتز[2] ، 2002). اریکسون در یک نظام هشت مرحله‏ای که برای توصیف رشد انسان در طول زندگی ارائه کرده و آن را مرحله روانی- اجتماعی نامیده است بر این باور است که در هر مرحله فرد با یک تکلیف یا بحران رشدی مواجه می‏شود که باید آن را پشت سر گذارد تا بتواند مطابق با الگوی رشد سالمی به زندگی خود ادامه دهد. وی در همین راستا بحران اساسی مرحله پنجم یا دوران نوجوانی را هویت‏یابی در برابر سردرگمی هویت می‏نامد و ریشه بسیاری از مشکلات دوران نوجوانی را در چگونگی پشت سر گذاشتن این بحران می‏داند: یک دوره موقتی سردرگمی و پریشانی که نوجوان قبل از به توافق رسیدن در مورد ارزش ها و اهدافش آن را تجربه می‏نماید (شاملو، 1377). چنان‏چه نوجوان با آگاهی کامل این دوران را سپری کند، مصونیت وی در برابر آسیب‏های اجتماعی افزایش یافته و هویت موفق را به سهولت احراز خواهد کرد (قاسمی، عارفی و شیخ الاسلامی، 1382). اما اگر او در رسیدن به یک هویت منسجم ناکام بماند دچار سردرگمی هویت خواهد شد و این احساس را تجربه خواهد کرد که واقعاً نمی‏داند چه کسی است و به کجا می‏رود، در نتیجه آمادگی لازم برای روبه‏رو شدن با چالش‏های روانی بزرگسالی را نخواهد داشت (شولتز، 1378). شایان ذکر است که نظریه پردازان جدید با اریکسون موافقند که تردید کردن در مورد ارزش‏ها، برنامه‏ها و اولویت های خود برای رسیدن به یک هویت موفق ضروری است، ولی این فرآیند را بحران نمی‏خوانند (گروتوانت، 1997).

[1]– Berk

[2]– Schwartz

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • آیا بین سبک های دلبستگی، سبک های پردازش هویت و ترس از صمیمیت رابطه معناداری وجود دارد؟
  • آیا سبک‏های دلبستگی پیش بینی کننده ترس از صمیمیت است؟
  • آیا سبک های پردازش هویت پیش بینی کننده ترس از صمیمیت است؟
  • آیا الگوی پیش بینی ترس از صمیمیت بر اساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های هویت در دختران و پسران متفاوت است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : پیش‏ بینی ترس از صمیمیت، براساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در دانشجویان دختر و پسر

پایان نامه ارشد بررسی رابطه …

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی 

عنوان کامل پایان نامه :پیش‏ بینی ترس از صمیمیت، براساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در دانشجویان دختر و پسر

3- صمیمیت عقلانی[1]

شامل نیاز به سهیم شدن و در میان نهادن ایده‏ها، افکار و باورهای مهم با همسر است. صمیمیت عقلانی را نباید با مکانیسم دفاعی ناهشیار”عقلانی سازی[2]” که به منظور اجتناب از هیجان‏های خاص به کار گرفته می‏شود اشتباه گرفت. عقلانی‏سازی اغلب برای نشان دادن برتری عقلی، تحسین شدن و خودنمایی به کار می‏رود. به وجود آمدن صمیمیت عقلانی مستلزم احترام به دیدگاه طرف مقابل می‏باشد، به خصوص احترام به نظرات متفاوت او. عنصر اصلی در ایجاد و نگهداری صمیمیت عقلانی توانایی نقش‏گزینی[3] است، یعنی توانایی دیدن جهان از چشم شریک خود، دریافت چیزی که همسر از چشم‏انداز یکتا و منحصر به فرد خود درک می‏کند. معادل هیجانی نقش گزینی، همدلی[4] است. همدلی واقعی این است که بتوانیم خودمان را به جای دیگری بگذاریم و چیزی را احساس کنیم که طرف مقابل احساس می‏کند، نه این که طرف مقابل را بشناسیم و با او احساس همدردی و تاسف کنیم. وقتی در یک رابطه همدلی وجود داشته باشد و به راحتی بیان گردد، صمیمیت عاطفی ایجاد می‏شود و به دنبال آن، این صمیمیت بین دو طرف افزایش می‏یابد.

4- صمیمیت جنسی[5]

یعنی نیاز به ارتباط برقرار کردن، در میان نهادن و بیان افکار، احساسات، تمایلات و خیال‏پردازی‏های جنسی با همسر است. این نوع صمیمیت به ویژه در راستای برانگیختن میل جنسی می‏باشد. همچنین نیاز و تمایل به انجام فعالیت‏هایی مانند نزدیکی جسمی، تماس بدنی، لمس کردن و نوازش کردن است که هدف اصلی آن، تحریک جنسی، برانگیختگی و لذت جنسی برای دو نفر می‏باشد.

[1]– Intellectual intimacy

[2]– Intellectualization

[3]– Role-Taking

[4] -Empathy

[5]– Sexual intimacy

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • آیا بین سبک های دلبستگی، سبک های پردازش هویت و ترس از صمیمیت رابطه معناداری وجود دارد؟
  • آیا سبک‏های دلبستگی پیش بینی کننده ترس از صمیمیت است؟
  • آیا سبک های پردازش هویت پیش بینی کننده ترس از صمیمیت است؟
  • آیا الگوی پیش بینی ترس از صمیمیت بر اساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های هویت در دختران و پسران متفاوت است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : پیش‏ بینی ترس از صمیمیت، براساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در دانشجویان دختر و پسر