پایان نامه بررسی اثر منبع کنترل بر …

آموزش کامل پایان نامه نویسی مخصوص مقطع کارشناسی ارشد

دانلود متن کامل پایان نامه - همه رشته ها -دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی 

عنوان کامل پایان نامه : ارزیابی مدلی برای پیش‌بینی سلامت روان دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی، با میانجی‌گری شادکامی، سبک دل­بستگی دوسوگرا و منبع کنترل

2-4. سلامت روان و ایمان

 

2-4-1. نظریات و الگوها

به طور کلی در زمینه نقش مذهب در بهداشت روانی و جسمانی و نیز مقابله با عوامل فشارزا نظریات و الگوهای گوناگونی ارائه شده است که در این­جا به ذکر دو مورد عمده بسنده می‌شود:

الف: نقش مذهب در مقابله با عوامل فشارزا. پارگامنت از جمله پژوهشگرانی است که نظریه‌ی جامعی در زمینه نقش مذهب در مقابله با عوامل فشارزا مطرح کرده است. او به سه شیوه تأثیرگذار مذهب در جریان مقابله با فشارهای گوناگون روانی و محیطی اشاره دارد:

نخست آن­که، مذهب می‌تواند به عنوان بخشی از فرایند مقابله تلقی شود و بر نحوه ارزیابی فرد از عامل تهدیدکننده و شدن آن اثر گذارد.

دوم آن­که، مذهب می‌تواند در فرایند مقابله مداخله کند. بدین معنی که در تعریف مجدد از مشکل به گونه­ای قابل‌حل کمک کند.

سوم آن­که، مذهب می‌تواند روی نتایج و پیامدهای حاصل از عوامل فشارزا تأثیر گذارد؛ به عبارت دیگر، تفسیر افراد از نتایج و پیامدهای مربوط به رویدادهای زندگی، تحت تأثیر باورهای مذهبی قرار می‌گیرد (ابراهیمی قوام، 1374، به نقل از خدایاری و همکاران).

ب: تأثیر مذهب در سلامت از طریق تغییر سبک زندگی. والریت و لاری (1995) الگویی ارائه داده‌اند که باورهای مذهبی را به دستگاه ایمنی عصبی-روانی پیوند می‌دهد. این پژوهشگران دیدگاهی روانی-اجتماعی را برای توجیه رابطه بین مذهب و سلامت روان پیشنهاد می‌کنند. آن‌ها سلامتی را حالتی تعریف می‌کنند که دربردارنده مؤلفه‌هایی همچون عمر طولانی، شادمانی، بهبودی بیماری‌های حاد و بازگشت به سطح سلامتی پیشین است. تأثیر زیادی بر رفتار و نگرش‌های مهم افراد از جمله برنامه‌ریزی، خانواده، کار، سیاست و چگونگی تفسیر رویدادهای زندگی روزانه داشته باشد (خدایاری و همکاران، 1380).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 • بررسی اثر ایمان مذهبی بر سلامت روان دانشجویان.
 • بررسی اثر شادکامی بر سلامت روان دانشجویان.
 • بررسی اثر سبک دل‌بستگی دوسوگرا بر سلامت روان دانشجویان.
 • بررسی اثر ایمان مذهبی بر شادکامی دانشجویان.
 • بررسی اثر ایمان مذهبی بر سبک‌ دل‌بستگی دوسوگرا دانشجویان.
 • بررسی اثر منبع کنترل بر سلامت روان دانشجویان.
 • بررسی اثر ایمان مذهبی بر منبع کنترل دانشجویان.
 • بررسی برازش مدل پیشنهادی پژوهش حاضر (پیش‌بینی سلامت روانی دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی با واسطه­گری شادکامی، سبک دل‌بستگی دوسوگرا و منبع کنترل).

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : ارزیابی مدلی برای پیش‌بینی سلامت روان دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی، با میانجی‌گری شادکامی، سبک دل­بستگی دوسوگرا و منبع کنترل

قسمت دوم پایان نامه های دانلودی …

 1. پایان نامه پایستگی شخصیتی واقع گرا دانش آموزان از زمان ورود به دبیرستان تا پایان تحصیلات دبیرستان
 2. پایان نامه بررسی ثبات شخصیتی متهورانه دانش آموزان از زمان ورود به دبیرستان تا پایان تحصیلات دبیرستان.
 3. پایان نامه ثبات شخصیتی قراردادی دانش آموزان از زمان ورود به دبیرستان تا پایان تحصیلات دبیرستان
 4. پایان نامه ثبات شخصیتی جستجوگرانه دانش آموزان از زمان ورود به دبیرستان تا پایان تحصیلات دبیرستان
 5. پایان نامه ثبات شخصیتی اجتماعی دانش آموزان
 6. پایان نامه میزان پایستگی شخصیتی هنری دانش آموزان از زمان ورود به دبیرستان تا پایان تحصیلات دبیرستان
 7. پایان نامه پایستگی شخصیتی اجتماعی دانش آموزان
 8. پایان نامه بررسی میزان پایستگی شخصیتی اجتماعی دانش آموزان از زمان ورود به دبیرستان تا پایان تحصیلات دبیرستان
 9. دانلود پایان نامه سازگاری اجتماعی دانشجویان
 10. پایان نامه شناسایی رابطه بین طرحواره ها درحوزه گوش به زنگی بیش از حد و بازداری با سازگاری اجتماعی دانشجویان
 11. پایان نامه تعیید ارتباط طرحواره ها در حوزه دیگر جهت مندی با سازگاری اجتماعی دانشجویان
 12. پایان نامه ارتباط بین طرحواره ها درحوزه محدودیت های مختل اجتماعی دانشجویان
 13. پایان نامه بررسی رابطه بین طرحواره ها درحوزه خودگردانی و عملکرد مختل باسازگاری اجتماعی دانشجویان
 14. پایان نامه رابطه بین طرحواره ها در حوزه طرد -بریدگی باسازگاری اجتماعی دانشجویان
 15. پایان نامه میزان پیش بینی پذیری سازگاری اجتماعی دانشجویان بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه
 16. پایان نامه تعیین مولفه‏‏ هاو محتوای پرسشنامه سنجش رشد خود در جامعه مشاوران
 17. دانلود پایان نامه پرسشنامه “رشد خود”
 18. پایان نامه ارشد تعیین هنجار‏های مناسب پرسشنامه رشد خود
 19. پایان نامه تفاوت معناداری میزان “رشد خود” بین زنان و مردان
 20. پایان نامه شناسایی میزان پایایی پرسشنامه محقق ساخته
 21. پایان نامه بررسی میزان روایی پرسشنامه محقق ساخته
 22. پایان نامه تعیین ساختار عاملی پرسشنامه “رشد خود”
 23. پایان نامه تفاوت خودکارآمدی در بین والدین دارای کودکان عادی و مرزی
 24. پایان نامه مقایسه سلامت روان در بین والدین دارای کودکان عادی و مرزی
 25. پایان نامه رابطه خودکارآمدی با سلامت روان در بین والدین دارای کودکان عادی و مرزی
 26. پایان نامه تعیین رابطه بین خودکارآمدی با سلامت روان در بین والدین دارای کودکان عادی و مرزی
 27. پایان نامه ارتباط تاب‌آوري زنان با آموزش غني‌سازي
 28. پایان نامه بررسی تاثير آموزش غني‌سازي بر تاب‌آوري زنان
 29. پایان نامه ميزان تاثير آموزش غني‌سازي بر تعهد اخلاقي، تعهد شخصي و تعهد ساختاري زنان
 30. پایان نامه تاثير آموزش غني‌سازي بر تعهد زناشويي زنان
 31. پایان نامه رابطه تعهد زناشويي زنان با آموزش غني‌سازي
 32. پایان نامه افزایش تعهد اخلاقي زنان با آموزش غني‌سازي
 33. پایان نامه تعهد شخصي زنان و تاثیر آموزش غني‌سازي بر آن
 34. پایان نامه افزایش تعهد ساختاري زنان و تاثیر آموزش غني‌سازي بر آن
 35. پایان نامه تحریفات شناختی زنان مبتلا به ویروس نقص ایمنی انسان (HIV)
 36. پایان نامه بیماران مبتلا به ویروس اچ آی وی
 37. پایان نامه کاهش تحریفات شناختی زنان مبتلا به ویروس نقص ایمنی انسان ( اچ آی وی) با شناخت درمانی هستی نگر
 38. پایان نامه بهبود روحیه زنان مبتلا به ویروس نقص ایمنی انسان (HIV) با شناخت درمانی هستی نگر
 39. پایان نامه اثربخشی شناخت درمانی هستی نگر بر نشانگان افت روحیه زنان مبتلا به اچ آی وی
 40. پایان نامه بررسی ارائه خدمات بهداشت روانی به بیماران مبتلا به ویروس نقص ایمنی انسان ( اچ آی وی) در بیمارستان ها و درمانگاه‌ها
 41. پایان نامه بررسی روش مداخله ای کارآمد به منظور کاهش افت روحیه افراد مبتلا به ویروس نقص ایمنی انسان (HIV)
 42. پایان نامه کاهش تعارض کار- خانواده با مشاوره گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس
 43. پایان نامه مشاوره گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس
 44. پایان نامه اثرگذاری مشاوره گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش تعارض خانواده – کار
 45. پایان نامه تاثیر مشاوره گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش تعارض کار- خانواده
 46. پایان نامه اثربخشی مشاوره گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش تعارض کار- خانواده
 47. دانلود پایان نامه انسجام زناشويي با غني سازي به شيوه ارتقاي روابط
 48. پایان نامه ارشد بهبود رضايت زناشويي با غني سازي به شيوه ارتقاي روابط
 49. پایان نامه رابطه بهبودتوافق زناشويي با غني سازي به شيوه ارتقاي روابط
 50. پایان نامه ارتباط بهبود کيفيت روابط زناشويي با غني سازي به شيوه ارتقاي روابط
 51. پایان نامه تعيين تاثير غني‌سازي روابط زناشويي بر بهبود ابعاد كيفيت روابط زناشويي
 52. پایان نامه ميزان تاثير غني‌سازي روابط زناشويي بر بهبود كيفيت روابط زناشويي
 53. پایان نامه تفاوت بهزیستی روان‌شناختی در مادران دارای کودکان کم‌شنوا و عادی
 54. پایان نامه مقایسه بی‌ثباتی ازدواج در مادران دارای کودکان کم‌شنوا و عادی
 55. پایان نامه تفاوت تاب‌آوری مادران دارای کودکان کم‌شنوا و عادی
 56. پایان نامه مقایسه تاب‌آوری، بی‌ثباتی ازدواج و بهزیستی روان‌شناختی در دو گروه از مادران دارای کودکان کم‌شنوا و عادی
 57. پایان نامه تفکر قطعی نگر دانش آموزان
 58. ارشد پایان نامه صمیمیت اجتماعی دانش آموزان
 59. پایان نامه رابطه کاهش تفکر قطعی نگر دانش آموزان با مشاوره گروهی مدیریت خشم مبتنی بر بازسازی شناختی
 60. پایان نامه تاثیر مشاوره گروهی مدیریت خشم مبتنی بر بازسازی شناختی بر کاهش تفکر قطعی نگر دانش آموزان
 61. پایان نامه ارتباط افزایش صمیمیت اجتماعی دانش آموزان با مشاوره گروهی مدیریت خشم مبتنی بر بازسازی شناختی
 62. پایان نامه تاثیر مشاوره گروهی مدیریت خشم مبتنی بر بازسازی شناختی بر افزایش صمیمیت اجتماعی دانش آموزان
 63. پایان نامه اثربخشی مشاوره گروهی مدیریت خشم مبتنی بر بازسازی شناختی بر افزایش صمیمیت اجتماعی و کاهش تفکر قطعی نگر در دانش آموزان پسر
 64. دانلود پایان نامه ارتباط رضایت از زندگی دانش آموزان با مؤلفه‌ی پرخاشگری
 65. پایان نامه ارشد رابطه رضایت از زندگی دانش آموزان با مؤلفه‌ی استدلال
 66. پایان نامه ارتباط رضایت از زندگی دانش آموزان با تعارض والد- فرزند
 67. پایان نامه رابطه رضایت از زندگی دانش آموزان با خودپنداره‌ی تحصیلی
 68. دانلود پایان نامه ارشد رضایت از زندگی دانش آموزان
 69. پایان نامه ارتباط مؤلفه‌ی پرخاشگری فیزیکی با رضایت از زندگی دانش آموزان

پایان نامه کاهش …

1- میزان(درجه)[1] :

منظور این است که شادمانی حد بهینه ندارد. بلکه همانند قد و وزن در مقایسه با دیگران کم و زیاد دارد. وقتی گفته می شود فردی شادمان است یعنی او زندگی را بیشتر مطلوب تلقی می کند تا نامطلوب.

2- فرد[2]:

واژه شادمانی برای توصیف حالت یک فرد واحد بکار برده می شود. این واژه را برای جمعی یا برای حوادث یا اشیاء نمی توان بکار برد. مثلاً گفته نمی شود یک ملت شادند، در واقع شادمانی ارزیابی ذهنی یک فرد از زندگی اش است و استاندارد معینی برای آن وجود ندارد. مثلاً ممکن است فردی خود را شاد بداند ولی واقعاً ناشاد باشد و برعکس.

3- کلی[3]:

در حالت کلی ارزیابی زندگی مورد بحث است، یعنی این قضاوت و عمق شناختی است که بر اساس ارزش ها و توضیحات شکل می گیرد. در این ارزیابی همه معیارها توسط فرد یکپارچه می شود.

4- قضاوت:

واژه شادمانی حاصل قضاوت کلی یک فرد در مورد کیفیت زندگی اش باشد، یعنی شادمانی جمع ساده لذت ها نیست بلکه سازه ای شناختی است که افراد با کنار هم قراردادن تجربیات مختلف شان به آن می رسند، یعنی فعالیتی شناختی است و شامل قضاوت فرد در مورد گذشته و برآوردش از آینده است.

5- زندگی به عنوان کل[4]:

واژه شادمانی برای مشخص کردن جنبه های خاص زندگی بکار برده نمی شود بلکه به زندگی به طور کلی اشاره دارد. در واقع شامل گذشه، حال و انتظارات آینده می شود. این بدان معنی نیست که همه تجربیات وزنی مساوی در فرایند ارزیابی دارند بلکه ممکن است در جریان قضاوت به برخی تجربیات اهمیت بیشتری داده شود و برخی تجربیات مورد غفلت قرار گیرد.

   Degree . [1]

[2]. individual

[3]. overall

[4]. Life as a whole

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

پایان نامه مشاوره گروه درمانی با الگوی شادمانی …

فصل دوم

مبانی نظری پژوهش

1-2 مقدمه:

ارسطو فیلسوف بزرگ یونانی می گوید: «عالیترین خوبیهای قابل دستیابی چیست؟… چه مردم عامی و چه خواص خواهند گفت: شادی». در گفتار یکی از مشهورترین کمدین های لیورپول به نام «کن داد« نیز همین نظر را می بینیم: «شادی، شادی، بزرگترین موهبتی که دارم». شاید بزرگترین توصیه در مورد اهمیت حقیقی شادی در روابط انسان ها، همان باشد که در دومین جمله بیانیه استقلال آمریکا از شادی به عنوان یکی از «حقوق جدایی ناپذیر» انسان یاد شده است: ما این حقایق را بدیهی می دانیم که تمامی انسانها مخلوقاتی برابرند، خالق آنها به ایشان حقوق جدایی ناپذیر معینی را تفویض نموده است که زندگی، آزادی و شادی از آن جمله اند»(روانشناسی شادی، ترجمه بیگی و فیروز بخت، 1384).

2-2 تعریف شادکامی

واژه شادکامی چندین مفهوم متفاوت را به ذهن متبادر می کند(برای مثال: شادی، خشنودی، لذت و خوشایندی و …). از این رو تعدادی از روان شناسان به اصطلاح خوشبختی ذهنی اشاره می کنند که دربرگیرنده انواع ارزشیابی هاست که فرد از خود و زندگی اش به عمل می آورد(داینر[1]، 2006).

[1]. Diener

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

پایان نامه …

4-1 هدفهای پژوهش:

1-4-1 هدف اصلی:

تعیین اثربخشی مشاوره گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس[1] بر کاهش تعارض کار- خانواده[2].

2-4-1 اهداف تخصصی:

تعیین اثربخشی مشاوره گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش تعارض کار- خانواده.

تعیین اثربخشی مشاوره گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش تعارض خانواده – کار.

5-1 فرضیه تحقیق

1-5-1 فرضیه اصلی تحقیق:

گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش تعارض کار – خانواده موثر است.

2-5-1 فرضیه های فرعی تحقیق:

گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش تعارض کار – خانواده موثر است.

گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش تعارض خانواده- کار موثر است.

6-1 تعریف نظری مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح:

مدل شناختی رفتاری شادمانی فوردایس: فوردایس (1983) برنامه ای برای افزایش شادمانی افراد ایجاد کرده است که شامل 14 عنصر است. این برنامه هشت عنصر شناختی و شش عنصر رفتاری دارد. وی معتقد است با آموزش این اجزاء به افراد توانسته است بر شادمانی آنان بیفزاید.

هشت جزء شناختی برنامه فوردایس برنامه فوردایس عبارتند از(فوردایس، 1983):

1- کاهش سطح توقعات و آرزوها 2- ایجاد تفکر مثبت و خوش بینانه 3- برنامه ریزی امور 4- تمرکز بر زمان حال 5- کاهش احساسات منفی 6- توقف ناراحتی(گریز از نگرانی) 7- پرورش شخصیت سالم 8- اولویت دادن و ارزش قائل شدن برای شادمانی.

شش جزء رفتاری برنامه فوردایس عبارتند از(فوردایس، 1983):1- افزایش فعالیت 2- افزایش ارتباط اجتماعی 3- تقویت روابط نزدیک (ایجاد صمیمیت بیشتر) 4- پرورش شخصیت اجتماعی 5- خلاقیت و درگیرشدن در کارهای پرمعنا[3] 6- خود بودن

[1]. Fordyce,M.W.

[2]. Work_ family conflict

[3]. Meaningful work

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد