پایان نامه ارشد ارتباط استرس شغلي با …

آموزش کامل پایان نامه نویسی مخصوص مقطع کارشناسی ارشد

دانلود متن کامل پایان نامه - همه رشته ها -


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :عوامل استرس زای شغلی مدیران آموزشی مدارس متوسطه مناطق نوزده گانه شهر تهران

رابطه ميان استرس و قابليت اجراي كار

هر كس به ميزان معيني از فشار نياز دارد تا كار آئي خوبي داشته باشد، زيرا اين فشار، تحريكات لازم براي بروز خلاقيت و ابداع را در فرد فراهم مي نمايد.بدون فشار كافي، قابليت اجرائي و كار آئي شما دچار محدوديت خواهد شد.در شرايط معيني ، استرس مي تواند كار آئي را افزايش دهد.

هنگاميكه احساس مي كنيد توانائي شما در تحمل يك موقعيت ، كافي نيست ، واكنش استرس شروع شده و انرژي اضافي لازم براي برآورده ساختن مطالبات آن موقعيت را فراهم مي نمايد.در اين حالت استرس چاشني زندگي است و در شما احساس ابداع را زنده كرده و كمك مي كند تا زمينه هاي ناشناخته را كشف نمائيد و مبارزه و مقابله جديدي را آغاز كنيد .استرس در جنبه مثبت ، قابليت اجراي كار را افزايش داده و به شما ياري مي دهد تا در برابر فشار ها انعطاف پذير باشيد و از آن به نفع خود استفاده كنيد.استرس همچنين ، مي تواند مخرب ، ويرانگر و داراي جنبه هاي منفي باشد.در هنگام عدم تحمل يك موقعيت ، واكنش استرس آغاز مي شود ، اما هنگاميكه احساس اضطراب و فشار مي نمائيد ، انرژي شما دچار زوال شده ، ديد و استنباط شما از زندگي ، يك حالت منفي پيدا مي كند و براي غلبه بر مشكل ، دچار كشمكش مي شويد .در اين حالت ، قابليت اجراي كار ، به نحو قابل ملاحظه اي كاهش يافته و احساس خستگي  مفرط به شما دست خواهد داد و استرس تبديل به پريشاني خواهد شد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

از نظر مديران آموزشي عوامل زير تا چه ميزان موجب استرس شغلي مي شود؟

1.امكانات فيزيكي نامناسب           4.روابط نامناسب كاري

2.سنگيني كار               5.ويژگي هاي نقش

3.عدم امكان رشد حرفه اي        6.مسائل و مشكلات مالي

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :عوامل استرس زای شغلی مدیران آموزشی مدارس متوسطه مناطق نوزده گانه شهر تهران

پایان نامه بررسی تفاوت استرس …

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :عوامل استرس زای شغلی مدیران آموزشی مدارس متوسطه مناطق نوزده گانه شهر تهران

عوامل موثر در تشديد يا كاهش فشار رواني

  1. پيش بيني پذيري ـ حتي وقتي كه آدمي نمي تواند كنترلي بر فشار رواني داشته باشد اگر بتواند آن را پيش بيني كند از شدت آن كاسته مي شود .آزمايشها نشان مي دهند كه هم انسانها و هم حيوانات رويدادهاي آزاردهنده پيش بيني پذير را بر رويدادهاي آزارنده پيش بيني ناپذير ترجيح مي دهند.
  2. امكان كنترل طول دوره فشار رواني ـ كنترل داشتن بر طول يك دوره رويداد فشار زا نيز از شدت فشار رواني مي كاهد .طي يك آزمايش ، سر و صداي بي اندازه ناخوشايندي به گوش دو گروه آزمودني رسانده مي شد .به آزمودنيهاي يك گروه گفته شده بود كه وقتي تاب و تحملشان به كلي از دست برود مي توانند با فشار دادن يك دكمه سر و صدا را پايان دهند و آزمودنيهاي گروه ديگر هيچ كنترلي بر آن سر و صدا نداشتند. هر دو گروه در معرض سر و صدا قرار گرفتند. در عمل هيچ كدام از آزمودنيهايي كه مي توانستند دكمه را فشار دهند ، چنين نكردند. با اين همه در يك آزمون حل مسئله كه در پي آزمايش نخست صورت گرفت، گروه فاقد كنترل به طرز معني داري بدتر از گروه برخوردار از كنترل عمل كردند كه اين خود حاكي از آنست كه سر و صدا ، گروه فاقد كنترل را بيش از گروهي كه بر آن كنترل داشته اند پريشان كرده بود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

از نظر مديران آموزشي عوامل زير تا چه ميزان موجب استرس شغلي مي شود؟

1.امكانات فيزيكي نامناسب           4.روابط نامناسب كاري

2.سنگيني كار               5.ويژگي هاي نقش

3.عدم امكان رشد حرفه اي        6.مسائل و مشكلات مالي

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :عوامل استرس زای شغلی مدیران آموزشی مدارس متوسطه مناطق نوزده گانه شهر تهران

پایان …


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی 

عنوان کامل پایان نامه :بررسی نقش سلامت عمومی و تاب آوری بر تعهدسازمانی با توجه به نقش خودکارآمدی کارکنان

2-3-4- ویژگی های افراد تاب آور

عده زیادی از مردم در طول زندگی با یک یا چند واقعه وقایع آسیب زا روبرو می شوند. آنها باید شرایط استرس زا را تحمل کنند تا بتوانند در طول زندگی ایستادگی نشان دهند. در چندین سال گذشته شاهد افزایش اطلاعات جدید در مورد مکانیسم های روان شناختی و عصب شناختی که در ارتقاء درگیرند هستند، بوده ایم (فیدر[1] و همکاران، 2010).

افراد تاب آور ظرفیت بیشتری را از خود نشان می دهند تا بعد از حوادث استرس زا تعادل فیزیولوژیکی، روانی و ارتباطات اجتماعی خود را مجدداً بدست آورند (زاوترا، هال و مورای، 2010). تاب‌آوری به عنوان مقاومت موفقیت آمیز فرد در برابر موقعیت های تهدیدآمیز و چالش برانگیز تعریف می شود، و افراد تاب آور افرادی هستند که علیرغم مواجهه با استرس های مزمن و تنیدگی‌ها، از آثار نامطلوب آنها می کاهند و سلامت روانی خود را حفظ می کنند (اگایبی[2] و ویلسون[3]، 2005).

تاب آوری در مورد کسانی به کار می رود که در معرض خطر قرار می گیرند ولی دچار اختلالات روان شناختی نمی شوند. تاب آوری باعث می شود که افراد در شرایط ناگوار با وجود عوامل خطر از ظرفیت های موجود خود در دستیابی به موفقیت و تحول زندگی فردی استفاده کنند و از این چالش ها و آزمون ها به عنوان فرصتی برای توانمند کردن خود بهره جویند و از آنها سر بلند بیرون آیند (آگایبی و ویلسون، 2005). افراد تاب آور کسانی هستند که دارای خودکارآمدی بالا، کنترل درونی، من نیرومند[4]، خوش بینی، اعتماد به نفس، پشتکار، مهارت حل مسأله و انعطاف پذیر می باشند (بیسکو[5] و هریس، 1994). بنابراین افرادی که دارای سطوح بالایی از تاب آوری هستند از آنجایی که توان بیشتری در غلبه بر استرس زاها دارند در نتیجه استرس کمتری تجربه می کنند (باروث[6] و کارول[7]، 2002).

  1. 1. Feder

2.Agaibi

3.Wilson

4.Ego Strength

5.Biscoe

1.Baruth

2.Carroll

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- آیا سلامت عمومی بر تعهدسازمانی با توجه به کنترل کنندگی خودکارآمدی کارکنان کرمان خودرو نقش دارد؟

2- آیا تاب آوری بر تعهدسازمانی با توجه به کنترل کنندگی خودکارآمدی کارکنان کرمان خودرو نقش دارد؟

3- آیا سلامت عمومی بر خودکارآمدی کارکنان کرمان خودرو نقش دارد؟

4- آیا تاب آوری بر خودکارآمدی کارکنان کرمان خودرو نقش دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی نقش سلامت عمومی و تاب آوری بر تعهدسازمانی با توجه به نقش خودکارآمدی کارکنان

دانلود پایان نامه بررسی نقش سلامت عمومی و تاب آوری بر تعهدسازمانی با توجه به نقش خودکارآمدی …


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی 

عنوان کامل پایان نامه :بررسی نقش سلامت عمومی و تاب آوری بر تعهدسازمانی با توجه به نقش خودکارآمدی کارکنان

1-3- اهمیت و ضرورت

از آنجا كه فرايند توليد نيروي انساني ناسالم و پريشان حال، بخشي از آفات توسعه پايدار يك جامعه به ويژه در پويايي سازماني است، به همين دليل هيچ پديده‌اي به اندازه سلامت عمومی نمي‌تواند در فرايند توسعه مؤثر باشد، بنابراين برنامه‌ريزي براي تأمين بهداشت رواني كاركنان از سويي به سلامت عمومی اجتماعي كاركنان و از سويي ديگر به اهداف توسعه صنعتي و توليد بهتر كمك مي‌كند(شیخ همکاران ، 1384).

بسیاری از محققان بین خوکارآمدی و مشکلات روان شناختی رابطه ای معنادار و منفی را گزارش   کرده اند و چنین بیان می دارند که این سازه می تواند به عنوان عامل میانجی بین سلامت عمومی و بسیاری دیگر از متغیرها قرار گیرد و با ارتقای تاب آوری ، فرد می تواند در برابر عوامل استرس زا ، اضطراب آور و هم چنین عواملی که باعث به وجود آمدن بسیاری از مشکلات روان شناختی آن ها می شود از خود مقاوت نشان داده و بر آنها غلبه نمایند. سلامت عمومی افرادی که تحت تأثیر استرس ، اضطراب و افسردگی قرار می گیرند به خطر می افتد(بشارت، 2007).

وجود عوامل استرس زا درمحیط های کاری که شرکت کرمان خودرویکی از آن ها می باشد، موجب کاهش تاب آوری و سطح تحمل کارکنان شده و منجر به بروز بیماری های متعدد جسمی و روحی می گردد ، به عبارتی سلامت عمومی افراد را به خطر می اندازد . از طرفی تاب آوری با کنترل کنندگی خودکارآمدی و کم رنگ تر کردن این عوامل سلامت عمومی افراد را تضمین می کند. از این رو پژوهش حاضر به بررسی نقش سلامت عمومی و تاب آوری بر تعهدسازمانی با توجه به کنترل کنندگی خودکارآمدی کارکنان کرمان خودرو پرداخته است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- آیا سلامت عمومی بر تعهدسازمانی با توجه به کنترل کنندگی خودکارآمدی کارکنان کرمان خودرو نقش دارد؟

2- آیا تاب آوری بر تعهدسازمانی با توجه به کنترل کنندگی خودکارآمدی کارکنان کرمان خودرو نقش دارد؟

3- آیا سلامت عمومی بر خودکارآمدی کارکنان کرمان خودرو نقش دارد؟

4- آیا تاب آوری بر خودکارآمدی کارکنان کرمان خودرو نقش دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی نقش سلامت عمومی و تاب آوری بر تعهدسازمانی با توجه به نقش خودکارآمدی کارکنان

پایان نامه ارشد بررسی نقش BMI …

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی 

عنوان کامل پایان نامه : بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی

اثر استرس

استرس سطح پایین

برخی از محققان مطرح می کنند که شاید برای افراد مبتلا به اختلالات مربوط به خوردن تحمل استرس کم، مشکل باشد. لییل [1]و همکاران (1995)  در تحقیقی که بر روی 431 نفر انجام دادند که تعیین کنند آیا ارتباطی بین تحمل استرس و عوارض پرخوری در جنسیت های مختلف وجود دارد یا نه متوجه شدند که  آنهایی که نمره بالایی در آزمون تعیین پرخوری عصبی داشتند، استرس کمی راتحمل می کنند، اگر چه در مقایسه گروهی زنان و مردان، زنان نمره بالایی داشتند ولی در هر دو گروه مردان و زنان که نمره آنها بالاتر بود استرس کمتر را تحمل می کردند، زیرا در این آزمودنی ها از نظر بالینی رفتارهای اختلال خوردن تشخیص داده نشده بود، در این تحقیق تحمل استرس سطح پایین را داشتند که می تواند به عنوان یک عامل دخالت کننده در تمایل به اختلالات مربوط به خوردن باشد.

 

استرس سطح بالا:

وجود استرس شدید در افراد مبتلا به اختلالات خوردن گزارش شده است. در تحقیقی که ساکوب و همکاران (1990) بر روی 45 زن که با توجه به معیارهای DSM-IV تعیین شده بودند، آزمودنی ها در شرایط استرس زا با همدیگر مقایسه شدند، بررسی ها نشان داد افرادی که پرخوری عصبی داشتند (8/22%) و افرادی که بی اشتهای عصبی (5/21%) استرس بیشتری رانسبت به گروه کنترل گزارش کردند.

[1]. Leal

سوالات یا اهداف پایان نامه :

– بررسی نقش کمال گرایی در پيش بيني نارضایتی بدنی

2- بررسی نقش درونی سازی لاغری در پیش بینی نارضایتی بدنی

3- بررسی نقش BMI در پیش بینی نارضایتی بدنی

4- بررسی نقش خودشی انگاری در پیش بینی نارضایتی بدنی

5- بررسی نقش نارضایتی بدنی در پیش بینی اختلالات خوردن

6- بررسی نقش کمال گرایی در پیش بینی اختلالات خوردن

7- بررسی نقش درونی سازی لاغری در پیش بینی اختلالات خوردن

8- بررسی نقش BMI در پیش بینی اختلالات خوردن

9- بررسی نقش خودشی انگاری در پیش بینی اختلالات خوردن

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی