دانلود پایان نامه بررسی تفاوت …

آموزش کامل پایان نامه نویسی مخصوص مقطع کارشناسی ارشد

دانلود متن کامل پایان نامه - همه رشته ها -


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه تعهد هویت و ابراز وجود با احساس تنهایی در دانشجویان

2-3-3- پيامدهاي منفي نداشتن جرأت یا قدرت ابراز وجود

همچنین از پیامد های منفی جرأت ورزی می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • افسردگي، عصبانيّت از خود، احساس درماندگي، نااميدي و نداشتن كنترل در زندگي؛
 • رنجيدگي و عصبانيت از ديگران؛
 • ناكامي در بسياري از موقعيّت­هايي كه فرد نمي­تواند به خواسته خود برسد؛
 • انفجار خشم؛
 • اضطراب و در پي آن، اجتناب از افراد و موقعيت هايي كه سبب ناراحتي و از ميان رفتن فرصت هاي زيادي مي شود؛
 • ضعف در روابط بين فردي و ناتواني در بيان احساسات مثبت و منفي كه باعث مي­شود فرد مقابل از احساسات و خواسته­­هاي فرد اطلاعي نداشته باشد و نتواند اقدامي در جهت حصول آنها انجام دهد؛
 • مشكلات جسماني مانند سردرد، زخم معده، فشار خون بالا و تجربه استرس كه عوارض جسماني زيادي به همراه دارد؛
 • رفتار منفعل كه باعث مي­شود فرد نتواند در برابر ديگران قاطعانه عمل كند؛
 • تقويت رفتار ديگران كه باعث مي­شود توقّع آنان بيشتر شود و براي به دست آوردن خواسته­هاي خود، اصرار بيشتري داشته باشند(باستاني، 1386).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-بررسی قدرت پیش بینی کنندگی تعهد هویت بر احساس تنهایی .

2- بررسی قدرت پیش بینی کنندگی ابراز وجود بر احساس تنهایی.

1-3-2- اهداف فرعی پژوهش:

1- بررسی تفاوت بین تعهد هویت دانشجویان دختر و پسر.

2- بررسی تفاوت بین ابراز وجود دانشجویان دختر و پسر.

3- بررسی تفاوت بین احساس تنهایی دانشجویان دختر و پسر.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه تعهد هویت و ابراز وجود با احساس تنهایی در دانشجویان

پایان نامه ارشد رابطه رضایت مندی زناشویی …

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی

تعریف عشق ازدیدگاه فروید:

عشق یعنی کامیابی و شکوفایی جنسی و پدیده های عقلانی و منطقی و عشق و علاقه ای که به طور مستقیم نسبت به اشخاص ابراز می گردد و جنبه جنسی دارد(فروید به نقل از فروم، 1374، ص 128)

عشق مانند بسیاری از احساسات دیگر از غرایز جنسی سرچشمه می گیرد و ارضای کامل و منع نشده تمایلات غریزی نوعی روان دوستی و خوشبختی ایجاد می کند (فروید به نقل از مزلو،1367، ص261).

محبت: از نظر فروید محبت عبارت است از جنسیتی که هدف آن منع و منحرف شده و هنگامیکه انسان از دست یافتن به هدف جنسی که مصرانه خواستار آن است منع شود و جرأت بیان آن را نداشته باشد از ترکیب این دو حالت مهربانی و محبت حاصل می شود. اگر رابطه جنسی هرگز منع نمی شد و هر کسی می توانست با دیگری جفت شود آن گاه هیچ عشقی جهت آمیزش وجود نمی داشت. منع و حرمت مربوط به زنای با محارم همان سان چیزی است که به نظر فروید پرورش دهنده عشق است (فروید به نقل از شوستروم، 1366).

به نظر فروید آدمی ناگهان عاشق نمی شود بلکه به طور کلی در محیط عشق پرورش می یابد و کودک در همان نخستین روزهای زندگی خود ابتدا به مادر و پدرش و اندکی بعد به برادران و خواهرانش و سپس هم بازیها و آموزگارانش و سرانجام دوستان دوره بلوغ ابراز عشق و محبت می کند (شاملو،1368، ص 30).

عشق توانایی آن را دارد که انگیزه خصومت آمیز را تغییر دهد و از لحاظ اجتماعی این انگیزه ها را
قابل قبول و مفید کند اما از طرفی دیگر انگیزه های عشق را باید تغییر داد و اصلاح کرد (فروید به نقل از
فروم ،1374،ص128).

[1] froeid

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1 . آيا بين عشق ورزي و رضايت مندي زناشويي ارتباط معناداري وجود دارد ؟

2.آيا بين مدت ازدواج و رضايت مندي زناشويي ارتباط معناداري وجود دارد ؟

3.آيا بين عشق ورزي زنان و مردان رابطه معناداري وجود دارد ؟

4 . آيا بين رضايت مندي زناشويي زنان ومردان رابطه معناداري وجود دارد  ؟

 1. آيا بين رضايت مندي زناشويي و صميميت ارتباط معناداري وجود دارد ؟
 2. آيا بين رضايت مندي زناشويي و هوس رابطه معناداري وجود دارد ؟

7 .آيا بين رضايت مندي زناشويي و تعهد رابطه معناداري وجود دارد ؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی

دانلود پایان …

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی 

عنوان کامل پایان نامه : مقایسه سبکهای هویت و سیستم های فعال سازی بازداری رفتاری و سبکهای مقابله ای در معتادان و افراد بهنجار

2-3 عوامل تاثیر گذار بر مصرف مواد

2-3-1علل فردی

عوامل ژنتیک، تجارب رشدی و بخصوص چند سال اول زندگی و چند سال اول مدرسه و نوجوانی، خصوصیات شخصیتی، میزان دریافت حمایت از اطرافیان، اختلال‌های روانی همراه، نداشتن مهارت‌های زندگی، شکست‌ها و منابع استرس آور، تأثیر مواد خوشایند بر فرد، وضعیت اقتصادی مالی فرد، باورها و ارزشهای فرد، وجود شرایط پرخطر مثل نداشتن پدر یا مادر، ناراحتی‌ها و دردهای جسمی مثل انزال زودرس یا کمر درد دسترسی آسان فرد به مواد مشخص شده است مصرف کنندگان مواد مخدر عملکرد نامطلوب در روابط جنسی دارند به طوری که اکثریت آنان از توافق پایین در روابط جنسی خود گزارش داده اند (داوسون، 2004؛ نقل از شهابی، 1385).

مصرف مواد به عنوان یک رفتار خشن نسبت به خود نیز در نظر گرفته شده است.(عشایری، 1382؛ نقل از صفاری، 1383) به این نکته اشاره می‌کند که تعارضات مختلف موجب به هم خوردن تعادل در قضاوت افراد می‌شوند و آن زمان است که تصمیم‌گیری برای انسان کار سختی می‌شود در چنین شرایطی افراد با شخصیت‌های متفاوت عکس العمل‌های متفاوتی را نشان می‌دهند.

بعضی از افراد برون‌گرا هستند و این عکس‌العمل‌ها را نسبت به بیرون نشان می‌دهند اما شخصیت‌هایی هستند که جرأت ورزی ندارند و این خشونت  به درون بر می‌گردد و برای مثال فرد، بیماری روان تنی و استرس پیدا می‌کند و در واقع بدن به استقبال روان رنجور می‌رود که خود نوعی خشونت بدن است که انواع بیماری‌ها را به دنبال دارد. اعتیاد نیز علاوه بر اینکه به بیرون آسیب می‌رساند نوعی خودزنی و خشونت علیه خودهم هست(صادقی، 1380).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

مقایسه سبک های هویت و سبک های مقابله ای و سیستم فعال سازی بازداری/ رفتاری در معتادان و افراد بهنجار

1- تعیین تفاوت سبک هویت افراد عادی با معتاد .

2-تعیین تفاوت سبک های مقابله ای درافراد عادی با معتاد

3- تعیین تفاوت سیستم فعال سازی/ بازداری رفتاری در افراد عادی و معتاد .

4- تعیین تفاوت مولفه های سیستم فعال سازی بازداری در افراد عادی و معتاد

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : مقایسه سبکهای هویت و سیستم های فعال سازی بازداری رفتاری و سبکهای مقابله ای در معتادان و افراد بهنجار

قسمت اول پایان نامه های دانلودی رشته روان …

 

 1. پایان نامه ارتباط مؤلفه‌ی پرخاشگری کلامی با رضایت از زندگی دانش آموزان
 2. پایان نامه شناسایی رابطه‌ی مؤلفه‌ی استدلال با رضایت از زندگی دانش آموزان
 3. پایان نامه بررسی رابطه‌ی تعارض والد – فرزند و خودپنداره‌ی تحصیلی دانش‌آموزان با رضایت از زندگی آن‌ها
 4. پایان نامه تعیین رابطه‌ی تعارض والد- فرزند با رضایت از زندگی دانش آموزان
 5. پایان نامه رابطه‌ی خودپنداره‌ی تحصیلی با رضایت از زندگی دانش آموزان
 6. فایل پیش نویس
 7. پایان نامه آرزوهای تحصیلی و شغلی پدر و مادر
 8. پایان نامه میزان اهمیت دانش آموز به نظر پدر ومادر در انتخاب رشته تحصیلی
 9. پایان نامه میزان تحقیق دانش آموزان در مورد رشته مورد علاقه خود در دبیرستان و دانشگاه
 10. پایان نامه میزان آگاهی دانش آموزان از شرایط ورود به رشته تحصیلی مورد علاقه خود در دبیرستان و دانشگاه
 11. پایان نامه دلایل دانش آموزان برای انتخاب رشته تحصیلی مورد نظر خود
 12. پایان نامه رشته های تحصیلی مورد علاقه دانش آموزان در دبیرستان و دانشگاه
 13. پایان نامه ارشد گرایشات تحصیلی و شغلی دانش آموز
 14. پایان نامه میزان شناخت دانش آموزان از رشته های دبیرستانی و دانشگاهی
 15. پایان نامه میزان هم سویی گرایشات تحصیلی و شغلی دانش آموز با آرزوهای تحصیلی و شغلی پدر و مادر
 16. پایان نامه نقش بازی درمانی در اضطراب کودکان مبتلا به سرطان
 17. پایان نامه تعیین اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری بر میزان اضطراب کودکان مبتلا به سرطان
 18. دانلود پایان نامه ارشد بازی درمانی
 19. پایان نامه بررسی سلامت اجتماعی در ارتباط با انواع سبک‌های هویت
 20. پایان نامه نقش تعدیل گر تفکر انتقادی در ارتباط سبک‌های هویت و سلامت اجتماعی
 21. پایان نامه شناسایی نقش تفکر انتقادی در ارتباط بین سبک‌های هویت و سلامت اجتماعی
 22. پایان نامه شناخت نقش واسطه ای تفکر انتقادی ،بین سبک‌های هویت و سلامت اجتماعی
 23. پایان نامه تأثير وضعیت روحی – روانی مشتریان بر خریدهای تفننی آنها
 24. پایان نامه بررسی تأثير محیط فروشگاه بر تفننی بودن خریدهای تفننی مشتریان
 25. پایان نامه تأثير محیط فروشگاه بر وضعیت روحی – روانی مشتریان
 26. پایان نامه ارزیابی تاثير عوامل شخصيتي و فردی تأثیرگذار بر خریدهای تفننی و چگونگی ارتباط میان این عوامل
 27. پایان نامه شناسایی تأثیر ويژگيهاي فردی بر خریدهای تفننی مشتریان
 28. پایان نامه بررسی عوامل تاثیر گزار برخریدهای تفننی
 29. پایان نامه شناسایی عوامل انگیزشی سفر گردشگران به مناطق شمالی و جنوبی کشور
 30. پایان نامه مطالعه تطبیقی انگیزه های سفر گردشگران
 31. دانلود پایان نامه شادکامی دانش آموزان
 32. پایان نامه ارشد عزت نفس دانش آموزان
 33. پایان نامه نقش جنسیت در شادکامی و عزت نفس دانش آموزان
 34. پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس و شادکامی دانش آموزان
 35. پایان نامه ارتباط عزت نفس با شیوه های فرزند پروری والدین
 36. پایان نامه بررسی رابطه شادکامی و شیوه های فرزند پروری والدین
 37. پایان نامه رابطه بین شیوه فرزند پروری والدین و شادکامی و عزت نفس دانش آموزان
 38. پایان نامه کمال‏ گرایی خویشتن مدار در دانش آموزان
 39. پایان نامه ارشد مهارت تصمیم ‏گیری در دانش آموزان
 40. پایان نامه آموزش مهارت رفتار جرات‏ مندانه به دانش آموزان
 41. دانلود پایان نامه کمال‏ گرایی دانش آموزان
 42. پایان نامه اثر آموزش مهارت رفتار جرات‏ مندانه بر کمال‏ گرایی جامعه مدار دانش آموزان
 43. پایان نامه آموزش مهارت رفتار جرات‏ مندانه و کمال‏ گرایی دیگر مدار دانش آموزان دختر دبیرستانی
 44. پایان نامه بررسی تاثیر آموزش مهارت رفتار جرات‏ مندانه بر کمال‏ گرایی خویشتن مدار دانش آموزان دختر دبیرستانی
 45. پایان نامه تاثیر آموزش مهارت رفتار جرات‏ مندانه بر سبک تصمیم ‏گیری اجتنابی دانش آموزان
 46. پایان نامه شناسایی تاثیر آموزش مهارت رفتار جرات‏ مندانه بر سبک تصمیم ‏گیری وابستگی دانش آموزان دختر دبیرستان
 47. پایان نامه تعیین تاثیر آموزش مهارت رفتار جرات‏ مندانه بر سبک تصمیم ‏گیری آنی دانش آموزان دختر
 48. پایان نامه اثرگذاری آموزش مهارت رفتار جرات‏ مندانه بر سبک تصمیم‏ گیری شهودی دانش آموزان دختر
 49. پایان نامه تاثیر آموزش مهارت رفتار جرات‏ مندانه بر سبک تصمیم ‏گیری عقلانی دانش آموزان
 50. پایان نامه بررسی اثر آموزش مهارت رفتار جرات‏ مندانه بر تصمیم‏ گیری و کمال‏ گرایی دانش آموزان
 51. پایان نامه آموزش مؤلفه های تصمیم گیری مجددبه دانش آموزان
 52. پایان نامه افزایش جرأت ورزی دانش آموزان با آموزش مؤلفه های تصمیم گیری مجدد
 53. پایان نامه کاهش خودناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان با آموزش مؤلفه های تصمیم گیری مجدد
 54. پایان نامه ارشد خودناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان
 55. دانلود پایان نامه افزایش جرأت ورزی دانش آموزان
 56. پایان نامه تاثیر آموزش مؤلفه های تصمیم گیری مجدد بر افزایش نمره جرأت ورزی دانش آموزان پسر
 57. پایان نامه تعیین اثربخشی آموزش مؤلفه های تصمیم گیری مجدد بر کاهش نمره کل خودناتوان سازی تحصیلی
 58. پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش مؤلفه های تصمیم گیری مجدد بر کاهش نمره ابعاد خودناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان پسر
 59. پایان نامه اثربخشی آموزش مؤلفه های تصمیم گیری مجدد بر کاهش خودناتوان سازی تحصیلی و افزایش جرأت ورزی دانش آموزان
 60. پایان نامه ارتباط رضايتمندي زناشويي والدين دانش آموزان با آموزش خانواده به شيوه شناختي- رفتاري
 61. پایان نامه رضايتمندي زناشويي در بين زنان و مردان
 62. پایان نامه بررسی اثر بخشي كلاسهاي آموزش خانواده به شيوه شناختي رفتاري در بين زنان و مردان
 63. پایان نامه تعيين اثر بخشي كلاسهاي آموزش خانواده به شيوه شناختي رفتاري بر رضايتمندي زناشويي
 64. پایان نامه تفاوت میان سبکهای حل مسئله دختران و پسران
 65. پایان نامه ارتباط هوش هیجانی شاگردان با هوش هیجانی اولیائشان
 66. پایان نامه رابطه سبکهای حل مسئله شاگردان با سبکهای حل مسئله اولیائشان
 67. پایان نامه بررسی رابطه سبکهای حل مسئله و هوش هیجانی شاگردان با سبکهای حل مسئله و هوش هیجانی اولیائشان
 68. پایان نامه ارشد تعیین تفاوت سلامت روان افراد بر حسب جنسیت و تحصیلات
 69. دانلود پایان نامه بررسی تفاوت رضایت شغلی افراد شاغل بر حسب جنسیت و تحصیلات

 

 

پایان نامه افزایش …

نظریه خودارزشی

ادراک توانایی، سازه اصلی نظریه خودارزشی کاوینگتون[1] (1992) است، مطابق با این دیدگاه مردم نیاز دارند که خود را فردی شایسته ادراک کنند، به عبارت دیگر توانمندبودن نشانه ارزشمندبودن است، به خاطر اهمّیتی که خودارزشمندی دارد و به منظور حفظ خود پنداره مثبت مردم مجموعه­ای از راهبردهای خود حمایتی را جست وجو می­کنند. این راهبردها عبارتند از:

الف: تعیین هدف­های غیرقابل دسترس و غیرواقعی، به نحوی که شکست را بتوان به دشواری تکلیف نسبت داد نه فقدان توانایی

ب: بهانه­جویی مانند نسبت­دادن شکست به عوامل غیرقابل کنترل

ج: استفاده از راهبردهای خودناتوان­سازی مختلف مانند مسامحه­کاری یا فقدان مطالعه (گراهام 1991)[2]

نظریه خودارزشی بر نگه­داری و حمایت ازعزت­نفس تأکید دارد. مطابق با این نظریه، انگیزه اوّلیه انسان­ها، انگیزه خودارتقایی است، یعنی افراد اطلاعاتی را جست وجو می­کنند که تلویحات مثبتی برای عزت­نفس داشته باشد و از اطلاعاتی که تلویحات منفی دارد اجتناب می­کنند. خودارزشی یک فرد توسط میزان سرمایه­گذاری عزت­نفس برای برآمد تعیین­شده، به طوری که ارزش آن­ها به درک موفقّیت یا شکست یا پذیرفتن خود معیارهای مرتبط با برآمد مذکور بستگی دارد. به ویژه در تجزیه و تحلیل عزت­نفس رفتار پیشرفت، افراد به دنبال رویارویی با شکستی که به سبب انتساب درونی عدم موفقّیت به ناتوانی خود، به وقوع پیوسته، احساس شرمساری را تجربه می­کنند. هنگامی که تلاش به منظور بالابردن سطح استنتاج مربوط به توانایی پایین افزایش پیدا کرده، این امر منجر به پدیدآمدن احساس حقارت و افزایش سطح انتظار رویارویی با شکست می­شود.

1-Kavingtoon

1-Geraham

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

دانلود …

نظریه­های مربوط به خودناتوان­سازی

هیگینز (1990، به نقل از نیکنام و همکاران،1389) بنیان­های اصلی رفتارهای خودناتوان­ساز را از گذشته تا روان­شناسی عزت­نفس آدلر دنبال می­کند که طبق آن، انگیزه­های افراد از نیاز به جبران احساسات ذهنی، حقارت و ضعف نشأت می­گیرند. در سال­های اخیر نیز، نظریه­های مختلفی از خودناتوان­سازی تحت تئوری­های هدف (مارتین و همکاران[1]،2003)، نیاز (الیوت و چرچ[2]،2003)، انگیزش خودارزشی (کاوینگتون[3]،1973)، خودتائیدی(سیگل و همکاران[4]،2005) و خود تنظیمی[5](هندریکس و هیرت[6]،2009) تعیین شده­است.

نظریه آدلر

آدلر معتقد بود که احساس­های حقارت[7] همیشه به عنوان یک نیروی برانگیزاننده در رفتار وجود دارند. او نوشت: انسان­بودن یعنی خود را حقیر احساس­کردن، چون این حالت در همه ما مشترک است، نشانه ضعف نا به­هنجاری نیست. این احساس­ها منبع همه تلاش­های انسان برای غلبه­کردن بر حقارت حتی واقعی یا تخیلی­مان است. آدلر معتقد بود که کودک از قدرت و نیرومندی والدین خود و از نا امیدی تلاش برای مقاومت یا مبارزه با آن قدرت آگاه است. در نتیجه کودک نسبت افراد بزرگتر و نیرومندتر اطراف خود احساس حقارت را پرورش می­دهد. اگر چه تجربه اوّلیه حقارت به کودکی مربوط می­شود ولی به صورت ارثی تعیین نشده­است، بلکه این تجربه از محیط ناشی می­شود که برای همه کودکان یکسان است، بنابراین احساس­های حقارت، گریز ناپذیرند، امّا از آن مهم­تر ضروری هستند، زیرا برای تلاش و رشدکردن انگیزش فراهم می­آورند.

هر چه سن فرد بالاتر می­رود؛ بر تمایل او به اینکه بر ضعف خود غلبه کند و همانند دیگران شود و کارهایی کند که آن­ها می­کنند افزوده می­شود. او به پیشرفت­های خود قانع نیست و پیوسته احساس حقارت می­کند و به دنبال هدف­های تازه­تر و عالی­تر می­رود امّا گاهی نیز پیش می­آید که آدمی نقص یا ضعف (چشمان ضعیف، سردرد، زخم معده) را بهانه قرارداده و برای خودداری از انجام کارهای دشوار یا برای توجیه شکستی که در به ثمررساندن آن­ها برخوردار است، دلیل­تراشی کنند. آدلر بر این باور است، کودکانی که دارای نقص بدنی هستند، خود را برای روبرو شدن با پیشامدهای زندگی ناتوان احساس می­کنند و این احساس ممکن است آن­ها را از کار و کوشش بازدارد و بر ناتوانی آن­ها بیافزاید. (به نقل از سیاسی، 1388)

[1]-Martin et al.

[2]-Elliot&Church

[3]-Covington

[4]-Siegel et al.

[5]-Self-regulation

[6]-Hendrix&Hirt

[7]-Inferiority feelings

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

پایان نامه تاثیر آموزش مؤلفه های تصمیم گیری مجدد بر افزایش نمره جرأت ورزی دانش آموزان پسر

تعریف نظری

خودناتوان­سازی تحصیلی : به نظر برگلاس و جونز (1978) خودناتوان­سازی عبارت­است از هر عمل یا زمینه عملی که به فرد امکان می­دهد تا شکست را به عوامل بیرونی (بهانه) و موفقیّت را به عوامل درونی به منظور کسب افتخار نسبت­دهد. لازم به ذکراست این متغیر شامل سه خرده مقیاس شامل خلق منفی، تلاش و عذرتراشی است.

تعریف عملیاتی

خودناتوان­سازی تحصیلی : نمره حاصل از اجرای مقیاس خودناتوان­سازی (SHS)[1] جونز و رودالت.[2] (1982)

تعریف نظری

جرأت­ورزی : جرأت­ورزی شامل محکم­بودن برای حقوق شخصی و اظهار عقاید، احساسات و باورها به طور کلی مستقیم، صادقانه و به طریقی مناسب، که به این گونه­ای است که به حقوق دیگران تجاوز نکند. (لانگ[3] و جاکویسکی[4]،1976، به نقل از یوشیوکاف 2000)

[1]-Self-Handicapping Scala

[2]-Jones &Roodwal

[3]-Lang

[4]-Jakubowski

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

پایان نامه تعیین اثربخشی آموزش مؤلفه های تصمیم گیری مجدد بر کاهش نمره کل خودناتوان سازی تحصیلی

تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه­ها

تعریف نظری

رویکرد تصمیم­گیری مجدد : رابرت و ماری گلدینگ (1979) مؤسسین مکتب تصمیم­گیری مجدد هستند. رویکرد آن­ها ترکیبی از چارچوب شناختی نظریه تحلیل تبادلی به همراه تکنیک­های مؤثری است که ریشه در گشتالت­درمانی دارد. کاربرد نظریه تحلیل تبادلی به همراه تکنیک­های گشتالت با هدف رسیدن به قرارداد مراجع است و بر اساس مفاهیمی چون احکام تصمیم­های اولیّه و تصمیم­های جدید استوار است. در این رویکرد درمانگر به مراجع کمک می­کند تا تصمیم اولیّه را با یک تصمیم مناسب و نو عوض­کند. (استوارت، ترجمه عطار ها ،1391)

تعریف عملیاتی

رویکرد تصمیم­گیری مجدد: منظور از رویکرد تصمیم­گیری مجدد در این پژوهش مجموعه فعالیت­هایی است که بر مبنای اصول و شیوه تصمیم­گیری برای 8 جلسه 90 دقیقه­ای طراحی شده­است. بر مبنای این رویکرد به افراد کمک می­شود تا در ابتدا نسبت به پیش­فرض­ها و بازدارنده­های خود که زمانی برای ارضای نیازهای حیاتی از آن­ها استفاده می­کردند، شناخت پیداکرده و در ادامه تصمیمات جدید و مناسب بگیرند. این کار را با افزایش آگاهی و توانایی خود برای تغییر انجام می­دهند. اهمّ مطالب به شرح زیر است : جلسه اوّل انجام معارفه و آشنایی با مفهوم خودناتوان­سازی و جرأت­ورزی ، جلسه دوّم آشنایی اعضا با رویکرد تصمیم­گیری مجدد جلسه سوم آموزش مفهوم نوازش­ها، جلسه چهارم آشنایی با مفهوم نمایشنامه زندگی، جلسه پنجم توضیح در مورد رویکرد تصمیم­گیری مجدّد و مفهوم عقد قرارداد، جلسه ششم شناسایی قواعد زندگی و بایدها و نبایدها، جلسه هفتم کار بر روی تصمیم­های اولیّه، و در نهایت جلسه هشتم جمع­بندی و اجرای پس­آزمون.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

پایان نامه تعیین تفاوت ملامت …

1-8- تعاریف عملیاتی متغیرها

راهبردهای تنظیم شناختی هیجان

منظور از راهبرد های شناختی تنظیم هیجان نمره ای بود که دختران در پرسشنامه 18 سوالی راهبردهای شناختی تنظیم هیجان از نادیا گارنفسکی (CERQ) کسب کردند. مقیاس اندازه گیری در این پرسشنامه از نوع مقیاس فاصله ای بود.

سبک های دلبستگی

منظور از سبک های دلبستگی نمره ای بود که دختران در پرسشنامه 18 سوالی کولینز و رید کسب کردند و بیانگر نوع سبک دلبستگی فرد بود.

ابراز وجود

در این پژوهش منظور از ابراز وجود میزان نمره یا کمیتی بود که دختران با توجه به پاسخهایشان به آزمون ابراز وجود شرینگ کسب کردند و این نمره شاخص عددی برای اندازه گیری میزان جرأت ورزی آن ها بود.

منبع کنترل

در این پژوهش منظور از منبع کنترل نمره ای بود که فرد در آزمون منبع کنترل راتر کسب کرد و نمایانگر مکان کنترل فرد بود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد