پایان نامه ارشد رابطه بین عامل برونگرایی …

آموزش کامل پایان نامه نویسی مخصوص مقطع کارشناسی ارشد

دانلود متن کامل پایان نامه - همه رشته ها -دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی 

عنوان کامل پایان نامه : بررسی میزان رضایت زناشویی و ویژگی های شخصیتی دو گروه از زنان که قبل از 17 سالگی و بعد از 25 سالگی در استان کردستان ازدواج کرده اند

2-10- الگوي نظري فرضي براي پنج عامل اصلي

مک گري و کاستا (1999) الگويي نظري براي پنج عامل بزرگ تنظيم کردند که آن را نظريه پنج عاملي خوانده اند. آن‌ها اساس پنج عامل را به عنوان تمايلاتي مبنايي که زمينه زيستي دارند معرفی کرده اند، يعني تفاوتهاي رفتاري مربوط به پنج عامل به ژنها، ساختار مغز و مانند آن برمي گردد. اين تمايلات اساسي، آمادگي‌هاي عمل و احساس به نحوي خاص است و به طور مستقيم تحت تاثير محيط قرار ندارند (ابراهیم زاده، 1387)

با توجه به شواهد مربوط به ارثي بودن تمايلات اساسي، تاثير و مطالعاتي که در ساير فرهنگ‌ها و انواع موجودات شده است، مک گري و کاستا معتقدند که شخصيت از يک رسش دروني منشا مي‌گيرد. با اين ديد صفات شخصيت بيشتر متاثر از عوامل زيستي است تا محصول تجربه‌هاي زندگي و شکوفايي تمايلات اساسي بوسيله محيط (نظری، 1385).

اين تمايلات در طول زندگي فرد هم بر خودپندار، و هم بر ويژگي‌هاي مربوط به سازگاري تاثير مي‌گذارند، که شامل نگرش‌ها، اهداف شخصي، باورهاي خودکارآمدي و ويژگي‌هاي ديگر است، هم صفت سازگاري و انطباق و هم عوامل محيطي، انتخاب‌ها و تصميم هايي را که خود در زندگي اتخاذ مي‌کند، تحت تاثير قرار مي‌دهند و در زندگي نامه واقعي وي منعکس مي‌شوند (کشاورز و علوی، 1382).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1. تعیین میزان رابطه بین عامل روان آزرده خویی و رضایت زناشویی
 2. تعیین میزان رابطه بین عامل برونگرایی و رضایت زناشویی
 3. تعیین میزان رابطه بین عامل سازگاری و رضایت زناشویی
 4. تعیین میزان رابطه بین عامل پذیرا بودن و رضایت زناشویی
 5. تعیین میزان رابطه بین عامل مسولیت پذیری و رضایت زناشویی
 6. تعیین میزان رابطه بین سن ازدواج و رضایت زناشویی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی میزان رضایت زناشویی و ویژگی های شخصیتی دو گروه از زنان که قبل از 17 سالگی و بعد از 25 سالگی در استان کردستان ازدواج کرده اند

دانلود پایان نامه رابطه اختلالات خوردن و …

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی 

عنوان کامل پایان نامه : بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی

2-2-5-1- عوامل بیرونی

عوامل فرهنگی اجتماعی

از جمله عواملی که تاکید خاصی روی لاغری زنان دارد عامل فرهنگی – اجتماعی است. زنان جوان ورزشکار دائماً با این تصوراند که وقتی لاغرند زیبا و موفق اند. این تفکر در مورد لاغری منجر می شود که از ظاهر فعلی خود ناراضی باشند و به هر قیمتی سعی می کنند این وضعیت را برای خود ایجاد کنند.

رودین، سیلبراستین [1]و همکاران (1995) در مطالعه خود نشان دادند که دختران نوجوان با وزن نرمال درگیر استفاده از روش های رژیمی  اند زیرا تصور می کنند که چربی زیادی دارند و چاق اند. ویسمن [2]و همکاران (1992) نشان دادند که با گذشت زمان وزن بدنی نرمال زنان امریکای شمالی کمتر شده است و آنها اثر عامل فرهنگی را موثر دانسته اند. این مطلب نشان می دهد که زنان آمریکایی از نظر وزن بدنی ایده آل، پایین ترند. استیک [3]و همکاران (1994) نیز در این باره اظهار می دارند که فشار و استرس اجتماعی برای کاهش وزن موجب بروز رفتارهای اختلال خوردن می شود.

سابقه آزار و اذیت :

در پی فشارهای فرهنگی – اجتماعی که برای لاغری بر ورزشکاران وارد می شود آنها اغلب استرس هایی را از جانب مسئولین باشگاه، مربیان و هم تایان خود متحمل می شوند . تامپسون [4]و هین برگ (1993) اشاره می کنند که سابقه آزار و اذیت از فاکتورهای مهمی در بروز رفتارهای اختلال خوردن در آنهاست. در بررسی که وی بر دختران نوجوان 13-11 ساله انجام داده زیرگروه های مربوط به تصویر بدنی، ترس از بلوغ و افزایش وزن در پرسشنامه EDI-2 نشان داده که نمره بالاتری در افسردگی و عدم اعتماد به نفس دارند.

به این منظور به دنبال استفاده از روش های کنترل وزن، پیش تمرینی، خوردن داروهای مدر و مسهل و یا بی اشتها کننده می روند. این دستورالعمل ها  شامل کاهش درصد چربی و مصرف غذایی است و یا به روش تخلیه بدن از غذا این وزن اضافی را کم می کنند، در حالی که در اکثر عوارض پرخوری و بی اشتهایی عصبی وزن خود را پایین تر از 85% از چیزی که مناسب تر از وزن و قد آنهاست نگه می دارند.

[1]. Rodin & silberstein

[2] .Wiesman

[3]. Stice

[4]. Tompsone & Heinberg

سوالات یا اهداف پایان نامه :

– بررسی نقش کمال گرایی در پيش بيني نارضایتی بدنی

2- بررسی نقش درونی سازی لاغری در پیش بینی نارضایتی بدنی

3- بررسی نقش BMI در پیش بینی نارضایتی بدنی

4- بررسی نقش خودشی انگاری در پیش بینی نارضایتی بدنی

5- بررسی نقش نارضایتی بدنی در پیش بینی اختلالات خوردن

6- بررسی نقش کمال گرایی در پیش بینی اختلالات خوردن

7- بررسی نقش درونی سازی لاغری در پیش بینی اختلالات خوردن

8- بررسی نقش BMI در پیش بینی اختلالات خوردن

9- بررسی نقش خودشی انگاری در پیش بینی اختلالات خوردن

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی

پایان نامه ارشد تاثیر درونی سازی لاغری …

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی 

عنوان کامل پایان نامه : بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی

2-2-4-شیوع اختلالات خوردن

حدود 5/0 تا 7/3 درصد از زنان از بی اشتهایی عصبی و 1/1 تا 2/4 درصد از پراشتهایی (پرخوری) عصبی در طول زندگیشان رنج می برند (موسسه ملی سلامت روانی آمریکا، 2001). باید اضافه کرد اختلالات تغذیه ای، امروزه خطر مهمی برای سلامت جسمی و روحی دختران تازه بالغ بوده و تقریبا 8 % از کل ناراحتی ها یا اختلالات تغذیه ای کلینیکی را به خود اختصاص داده است (کولینس، 2005).

گزارش مطالعه همه گیری شناسی اختلالات خوردن در سال 1379 که توسط دژکام و همکاران صورت گرفته شیوع بی اشتهایی عصبی به عنوان نوعی اختلال خوردن را در دانش آموزان دختر 9% و سندرم نارضایتی از بدن را 6/6 % نشان داد. اختلال خوردن در نتایج پژوهش سیدی و همکاران (1383) که بر روی دانش آموزان دختر شهرکرمان انجام داده بود 8/6 % گزارش شده است، از این میزان 8/0 درصد مربوط به  بی اشتهایی و 8/0 درصد مربوط به پراشتهایی عصبی بود و نوع سوم 7/0درصد اختلالات خوردن را در این مطالعه تشکیل داد. پورقاسم (1387) در بررسی اختلالات خوردن در دانش آموزان دختر تبریزی به این نتیجه دست یافت که 7/16 درصد از دانش آموزان در معرض خطر اختلالات خوردن بودند.

 

2-2-5- عوامل درونی و بیرونی اثرگذار در بروز اختلال خوردن:

رودین و ویفلی  (1995) عوامل زیر را در بروز این رفتارها اثرگذار می داند:

1) عوامل درونی

2) عوامل بیرونی

سوالات یا اهداف پایان نامه :

– بررسی نقش کمال گرایی در پيش بيني نارضایتی بدنی

2- بررسی نقش درونی سازی لاغری در پیش بینی نارضایتی بدنی

3- بررسی نقش BMI در پیش بینی نارضایتی بدنی

4- بررسی نقش خودشی انگاری در پیش بینی نارضایتی بدنی

5- بررسی نقش نارضایتی بدنی در پیش بینی اختلالات خوردن

6- بررسی نقش کمال گرایی در پیش بینی اختلالات خوردن

7- بررسی نقش درونی سازی لاغری در پیش بینی اختلالات خوردن

8- بررسی نقش BMI در پیش بینی اختلالات خوردن

9- بررسی نقش خودشی انگاری در پیش بینی اختلالات خوردن

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی

پایان نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء …

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی 

عنوان کامل پایان نامه : بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی

1-3 -ضرورت و اهمیت پژوهش

 

مطالعه درباره اختلالات خوردن به عنوان یکی از اختلالات عصبی و روانی همراه با بیشترین مرگ و میر و تلفات اهمیت بالایی دارد (میلر[1] و همکاران، 2005 به نقل از استرگل-مور و بولیک[2]، 2007). در طی دهه های اخیر با رشد زیاد این اختلال مواجه هستیم (گارنر[3] و همکاران، 1983).

در حالی که افزایش نرخ چاقی در جمعیت عمومی مورد توجه قرار گرفته است و تعدادی از رفتارهای مرتبط با کنترل وزن سالم در نظر گرفته می شود، تعداد زیادی از زنان با وزن نرمال هنوز اظهار نارضایتی نسبت به جنبه هایی از شکل و بدنشان را ابراز می نمایند. ( هونگ[4]،1994؛ برونل[5]، 1991). متاسفانه دخترانی که سطح بالایی از نارضایتی بدنی را گزارش کرده اند در یک سری از رفتارهای کاهش وزن ناسالم شرکت می کنند رفتارهایی هم چون ممانعت از خوردن غذا، پاکسازی، تمرین های ورزشی شدید، که بر رفتارهایی تعیین کننده سلامت مثل زمان رشد و بلوغ تاثیر میگزارد (ریکاردل[6] و مک کابی[7]،2001).

عوامل زیادی در شروع و نگه داری اختلال تصویر بدنی دخالت می کنند که شامل عوامل فیزیولوژیکی (مثل شاخص توده بدنی)، عوامل روانی (مثل کمال گرایی، عزت نفس پایین ) و عوامل اجتماعی ، فرهنگی (مثل خانواده ، هم سالان، شریک عشقی و رسانه) می باشد (لیتلتون[8] و آلن کلیک[9]،2003).

یکی از متغیرهای مرتبط با نارضایتی بدنی، باز داری از خوردن و دیگر جنبه های اختلالات خوردن شاخص حجم توده بدنی[10]BMI) ) می باشد (استیک[11]،2002). تحقیقات نشان داده که پسران و دخترانی که شاخص حجم توده بدنی  بالایی را گزارش نموده اند نیاز بیشتری برای لاغری احساس می نمایند (ریکاردل و همکاران[12]، 2003؛ چن و همکاران[13]،2006). شاخص حجم توده بدنی بالا با ساختارهایی هم چون نارضایتی بدنی، کشش برای لاغری، خود ارزشی پایین، نگرانی درباره سنگین وزن بودن یا شدن و رژیم گرفتن مرتبط می باشد (وندروال[14] و تلن[15]، 2000).

[1] Miller

[2] Striegal-Moore & Bulic

[3] Garner

[4] Huon

[5] Brownell

[6] Ricciardelli

[7] Mccabe

[8] Littleton

[9] Ollenclick

[10] Body Mass Index

[11] Stice

[12] Riccardelle

[13] Chen

[14] Vanderwal

[15] Thelen

سوالات یا اهداف پایان نامه :

– بررسی نقش کمال گرایی در پيش بيني نارضایتی بدنی

2- بررسی نقش درونی سازی لاغری در پیش بینی نارضایتی بدنی

3- بررسی نقش BMI در پیش بینی نارضایتی بدنی

4- بررسی نقش خودشی انگاری در پیش بینی نارضایتی بدنی

5- بررسی نقش نارضایتی بدنی در پیش بینی اختلالات خوردن

6- بررسی نقش کمال گرایی در پیش بینی اختلالات خوردن

7- بررسی نقش درونی سازی لاغری در پیش بینی اختلالات خوردن

8- بررسی نقش BMI در پیش بینی اختلالات خوردن

9- بررسی نقش خودشی انگاری در پیش بینی اختلالات خوردن

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی

 

پایان نامه ارشد …

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی 

عنوان کامل پایان نامه :تاثیر آزمون های عملکردی سازنده گرایی بر پیشرفت ریاضی دانش آموزان ابتدایی

فصل دوم: مبانی نظری و مروری بر تحقیقات پیشین

 

در این فصل، مبانی نظری متغیرهای مورد مطالعه در پژوهش حاضر، مرور گردیده است. بدین صورت که درابتدا مفهوم ، اهداف و اهمیت ریاضیات سپس ارزشیابی و ارزشیابی توصیفی، تغییر نظام ارزشیابی، سنجش عملکردی، انواع و ویژگی های آن مورد مطالعه قرار گرفته و پس از ارائه مبانی نظری، پژوهش­های انجام شده مرتبط، مورد مطالعه و مرور قرار گرفته است.

ریاضیات چیست؟

انسان از زمانی که با دست های لرزان خود و به یاری انگشتان دست ها و گاه پاها، شمردن را آغاز کرد تا زمانی که توانست بر دنیای عدد مسلط شود راهی دراز و پر مخاطره را پیموده است. ریاضیات دانشی پویاست و این پویایی به خاطر بستگی آن با  عمل و زندگی و دانش های دیگر است.

روزاپتر(1950-1977) ریاضی دان مجارستانی در پیش گفتار کتاب زیبای خود « بازی با بی نهایت» می نویسد:« ریاضیات در عین حال به طور شگفت انگیزی انسانی است … و روژه گورسان، استاد سابق دانشکده علوم پاریس معتقد است:« نخستین وظیفه ریاضیات ساختن و تحویل دادن چیزی به جامعه است که امروز کمتر کسی خواستار آن است، یعنی «انسان» انسانی که بیندیشد، انسانی که درست را از نادرست تشخیص دهد، انسانی که شناخت و انتشار حقیقت را بر بسی چیزها برتری دهد، انسانی آزاد نه ادم واره ای آهنی. گالیله ریاضیات را «زبان طبیعت» و گوa آن را «سلطان دانش ها» می دانست. طبیعت و زندگی سرچشمه های اصلی دانش و از جمله ریاضیات است. ریاضیات در درازای تاریخ، گاه با تجربه و آزمایش، قانون های مقدماتی حاکم بر طبیعت و جامعه را کشف می کند و گاه در درون خود پیش می رود و راه را برای شناخت دقیق تر این قانون ها و تسلط بیشتر بر آنها باز می کند و به جایی می رسد که همه دانش ها را زیر حمایت خود می گیرد و موجبی برای پیشرفت صنعت و زندگی اجتماعی می شود( شهریاری، 1378، ص9).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1 . آیا آزمون های عملکردی برپیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی تاثیر می گذارد؟

2.آیا آزمون های عملکردی برپیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی تاثیر می گذارد؟

 1. آیا تاثیرآزمون های عملکردی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی در دانش آموزان پایه سوم و ششم ابتدایی متفاوت است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : تاثیر آزمون های عملکردی سازنده گرایی بر پیشرفت ریاضی دانش آموزان ابتدایی

پایان نامه ویژگی شخصیتی درونگرایی- برونگرایی دانش آموزان …

اشتباهها در سطح خواندن

 • در واقع شکست فرد در خواندن کلمه­های مجزا، با سرعت، دقت و خودکاری، هسته اصلی نارساخوانی را تشکیل می­دهد.
 • اشتباههای دیداری بین حروفی که از لحاظ شکلی نزدیک به هم­اند (ح خ ج چ).
 • اشتباههای شنیداری بخصوص بین صوت­های مجاور (ب، پ یا ف، و).
 • حذف حروف صامت (مرسه به جای مدرسه).
 • حذف برخی هجاها
 • معکوس کردن و جابجا کردن حروف و هجاها در یک کلمه.
 • افزودن حروف صامت.
 • عدم تمایز راست- چپ (زور به جای روز).
 • آغاز خواندن بر اساس انتخاب تصادفی یک حرف: خیابان به جای خندان.
 • ضرب آهنگ خواندن: مردد و مقطع است. به نشانه گذاری توجه نمی­کند و گاهی متن را با لحن خاصی می­خواند که با مهنای آن مطابقت ندارد.
 • معنای متن را نمی­فهمد.
 • مفاهیم زمان و تاریخ: در یادگیری تعیین زمان و یادآوری توالی صحیح روزهای هفته مشکل دارند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

دانلود پایان …

2-4- ج- دوره سوم (از سال 1963 به بعد) دوران هماهنگی:

اختلال­های یادگیری در اوایل دهه 1960، به بعد یک حوزه فرعی در بحث کودکان استثنایی در محافل علمی و آموزشی مورد توجه قرار گرفت، با وجود دیرهنگام آن، می­توان از این بعنوان بزرگترین حوزه در بین گروه کودکان استثنایی یاد کرد. تقریباً نیمی از همه کودکان شرکت کننده در برنامه آموزش ویژه را کودکان دارای اختلال در یادگیری دانست (کرک، گلاگر، 1990، مترجم: جوادیان، 1376). همچنین بیشتر تأکید در سال­های اخیر به تفاوتهای موجود در عملکرد نیمکره­های مغزی تمرکز داشته است.

بدون معنای انسانی، وظایف بصری و فضایی و فعالیتهای غیرکلامی سرو کار دارد (راک، 1978؛ گوردون، 1983). تحقیقات اخیر وجود وضعی نامتقارن را در قسمت­هایی از مغز که در عملکرد زبانی نقش دارند، به اثبات رسانیده­اند (گلابوردا، 1983) معتقد است که رشد نامتقارن کورتکس عامل اصلی در بین تعداد زیادی  از کودکان دارای نارسایی خواندن است، به جساب می­آید. علاوه بر انی در کودکان که استعداد موسیقی یا توانائی­های بصری و فضایی برتری نشان می­دهند، این عامل (رشد نامتقارن کورتکس) نقش بسزایی دارد (کرک و گلاگر، 1990؛ به نقل جوادیان، 1376).

گادر، 1985 در کتاب جامع خود می­گوید: 15 درصد کودکانی که در مدرسه دچار افت تحصیلی هستند دارای نوع بدکاری در سیستم عصبی مرکزی می­باشند (کرک و چالغانت مترجم: رونقی و همکاران، 1377).

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد