دانلود پایان نامه ارشد ارتباط رضایت زناشویی …

آموزش کامل پایان نامه نویسی مخصوص مقطع کارشناسی ارشد

دانلود متن کامل پایان نامه - همه رشته ها -دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی 

عنوان کامل پایان نامه : بررسی میزان رضایت زناشویی و ویژگی های شخصیتی دو گروه از زنان که قبل از 17 سالگی و بعد از 25 سالگی در استان کردستان ازدواج کرده اند

2-12-3- مولفه‌هاي برونگرايي(E)

 • صميميت [1]: افراد صميمي و با محبت که ارتباط دوستانه تري با ديگران دارند، در اين مقياس نمره بالاتري مي‌آورند. اين مقياس در بين مقياس‌هاي E، بيشترين ارتباط را با عامل سازگاري دارد (نظری، 1385).
 • جمع گرايي[2]: افراد جمع گرا از بودن با ديگران لذت مي‌برند و هر چه جمع بيشتر باشد آن‌ها شادترند. نمره پايين افراد در اين مقياس نشانه تمايل آن‌ها به تنهايي بوده و از محرک‌هاي اجتماعي يا فعالانه اجتناب مي‌کنند و يا دنبال آن نمي روند (کریمی، 1382).
 • قاطعيت [3]: افراد داراي نمره بالا در اين مقياس افرادي مسلط، با تکلم و از نظر اجتماعي پيشرو و پيشگام به شمار مي‌آيند. افراد نمره پايين ترجيح مي‌دهند که به جاي قرار گرفتن در متن اجتماعات و مهماني‌ها، در زمينه اين موقعيت‌ها قرار داشته باشند و بيشتر علاقمندند به جاي سخنگو، شنونده باشند (مک گری و کاستا، 1999).
 • فعاليت [4]: نمره بالا در اين مقياس در افرادي ديده مي‌شود که داراي آهنگ سریع در حرکت هستند، آنان معمولا پرانرژي بوده و زندگي پرتحرکي دارند. افراد نمره پايين در اين مقياس داراي آهنگي کندتر و آرامتر بوده (ابراهیم زاده، 1387).
 • هيجان خواهي[5]: افراد داراي نمرات بالا در اين مقياس در آرزوي محرک و هيجان هستند، رنگهاي روشن را دوست دارند و خواهان محيط‌هاي شلوغ هستند. نمرات پايين نشان دهنده نياز کمتر به تحريک است (حق شناس، 1385).
 • هيجانهاي مثبت [6]: تمايل به تجربه هيجانهاي مثبت همچون شادي، عشق و هيجان است. افراد داراي نمره بالا به راحتي مي‌خندند و داراي روحيه اي شاد و خوشبين هستند. افراد داراي نمره پايين افرادي ضرورتا ناشاد نيستند (مک گری و کاستا، 1999).
 1. 1. warmth
 2. 2. congregate seeking
 3. 1. assertivness
 4. 2. activity
 5. 3. excitment seeking
 6. 4. positive emotions

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1. تعیین میزان رابطه بین عامل روان آزرده خویی و رضایت زناشویی
 2. تعیین میزان رابطه بین عامل برونگرایی و رضایت زناشویی
 3. تعیین میزان رابطه بین عامل سازگاری و رضایت زناشویی
 4. تعیین میزان رابطه بین عامل پذیرا بودن و رضایت زناشویی
 5. تعیین میزان رابطه بین عامل مسولیت پذیری و رضایت زناشویی
 6. تعیین میزان رابطه بین سن ازدواج و رضایت زناشویی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی میزان رضایت زناشویی و ویژگی های شخصیتی دو گروه از زنان که قبل از 17 سالگی و بعد از 25 سالگی در استان کردستان ازدواج کرده اند

پایان نامه ارشد رابطه رضایت زناشویی و عامل …


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی 

عنوان کامل پایان نامه : بررسی میزان رضایت زناشویی و ویژگی های شخصیتی دو گروه از زنان که قبل از 17 سالگی و بعد از 25 سالگی در استان کردستان ازدواج کرده اند

 • 2-12-برونگرايي(E)

برونگراها افرادي اجتماعي هستند. افزون بر دوستدار ديگران بودن و تمايل به شرکت در اجتماعات و مهماني‌ها، اين افراد در عمل قاطع، فعال و حراف يا اهل گفتگو هستند. اين افراد هيجان و تحرک را دوست دارند و برآنند که به موفقيت در آينده اميدوار باشند. مقياسهاي شاخص E نشان دهنده علاقه افراد به توسعه صنعت و کار خود است (هالفورد، 2001).

در برابر برونگرايان که به روشني قابل توصيف هستند درونگرايان را به آساني نمي توان تعريف کرد. در برخي از جنبه‌ها، درونگرايي را مي‌توان به نبود ويژگي‌هاي برونگرايي توصيف کرد. درونگرايان افرادي محافظه کارند. اما نه اينکه دوست داشتني نباشند، مستقل اند نه اينکه در جمع شاخص باشند، و تکرو هستند، اما تنبل و کند نيستند. درونگرايان معمولا خجالتي و در جايي که ترجيح بدهند، تنها هستند. اين نکته به اين معنا نيست که آن‌ها داراي اضطراب اجتماعي باشند.  اين افراد علاقه زيادي به پژوهش دارند. اين يافته در پژوهش‌هاي متعدد و مرتبط با طرح پنج عاملي نشان داده شده است (مک گری و کاسنا، 1999).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1. تعیین میزان رابطه بین عامل روان آزرده خویی و رضایت زناشویی
 2. تعیین میزان رابطه بین عامل برونگرایی و رضایت زناشویی
 3. تعیین میزان رابطه بین عامل سازگاری و رضایت زناشویی
 4. تعیین میزان رابطه بین عامل پذیرا بودن و رضایت زناشویی
 5. تعیین میزان رابطه بین عامل مسولیت پذیری و رضایت زناشویی
 6. تعیین میزان رابطه بین سن ازدواج و رضایت زناشویی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی میزان رضایت زناشویی و ویژگی های شخصیتی دو گروه از زنان که قبل از 17 سالگی و بعد از 25 سالگی در استان کردستان ازدواج کرده اند

دانلود پایان نامه ارتباط عامل سازگاری و رضایت …


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی 

عنوان کامل پایان نامه : بررسی میزان رضایت زناشویی و ویژگی های شخصیتی دو گروه از زنان که قبل از 17 سالگی و بعد از 25 سالگی در استان کردستان ازدواج کرده اند

2-12-2- مولفه‌هاي روان آزرده خويي(N)

 • اضطراب[1]: افراد مضطرب معمولا بيمناک، ترسو، مستعد نگراني، عصبي، پرتنش و وحشت زده هستند. افراد نمره پايين افرادي راحت و آرام هستند. اين افراد معمولا در مواردي که امور مطابق با خواست آن‌ها پيش نمي رود، ستيزه جويي نمي کنند (ابراهیم زاده، 1387).
 • پرخاشگري[2]: اين مقياس گرايش فرد به تجربه‌هاي خشم و حالات وابسته به آن همچون احساس درماندگي[3] و ناکامي را اندازه گيري مي‌کند. نمره پايين در اين مقياس به سطح سازگاري[4] و راحت طلب بودن فرد اشاره می کند (نظری، 1385).
 • افسردگي[5]: اين مقياس تفاوت‌هاي بين فردي بهنجار را در تجربه کردن حالت افسردگي اندازه گيري مي‌کند. افراد نمره بالا، مستعد احساس گناه، غم، نااميدي و تنهايي هستند. افراد نمره پايين بندرت چنين احساساتي را تجربه مي‌کنند، اما ضرورت ندارد که افراد سرخوشي باشند (حق شناس، 1385).
 1. 1. anxiety
 2. 2. aggression
 3. 3. frustration
 4. 4. agreeable
 5. 5. depressive

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1. تعیین میزان رابطه بین عامل روان آزرده خویی و رضایت زناشویی
 2. تعیین میزان رابطه بین عامل برونگرایی و رضایت زناشویی
 3. تعیین میزان رابطه بین عامل سازگاری و رضایت زناشویی
 4. تعیین میزان رابطه بین عامل پذیرا بودن و رضایت زناشویی
 5. تعیین میزان رابطه بین عامل مسولیت پذیری و رضایت زناشویی
 6. تعیین میزان رابطه بین سن ازدواج و رضایت زناشویی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی میزان رضایت زناشویی و ویژگی های شخصیتی دو گروه از زنان که قبل از 17 سالگی و بعد از 25 سالگی در استان کردستان ازدواج کرده اند

پایان نامه ارشد رابطه بین عامل سازگاری …


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی 

عنوان کامل پایان نامه : بررسی میزان رضایت زناشویی و ویژگی های شخصیتی دو گروه از زنان که قبل از 17 سالگی و بعد از 25 سالگی در استان کردستان ازدواج کرده اند

2-12-1- روان آزرده خويي[1] (N)

موثرترين قلمرو مقياس‌هاي شخصيت تقابل سازگاري يا ثبات عاطفي با ناسازگاري یا عدم ثبات عاطفی است، که در قلمرو روان آزرده خويي مي‌باشد. متخصصان باليني انواع گوناگوني از ناراحتي‌هاي عاطفي چون ترس اجتماعي، افسردگي و خصومت را در افراد تشخيص مي‌دهند (مک گري و کاستا، 1999).

تمايل عمومي به تجربه عواطف منفي چون ترس، غم، دستپاچگي، عصبانيت، احساس گناه و نفرت مجموعه N را تشکيل مي‌دهد. درهر صورت N دربرگيرنده عناصري بيش از آسيب پذيري و ناخوش احوالي شناختي[2] است. از آنجا که هيجان مخرب در سازگاري فرد و محيط تاثير دارند، در زنان و مرداني که داراي نمرات بالا در N باشند، احتمال بيشتري وجود دارد که داراي باورهاي غيرمنطقي باشند، قدرت کمتري در کنترل تکانه‌ها [3] داشته باشند و درجه‌هاي انطباق ضعيف تري با ديگران در شرايط فشار رواني نشان دهد (حق شناس، 1385).

هم چنانکه اسم اين عامل نشان مي‌دهد بيماراني که به طور سنتي به عنوان نوروتيک تشخيص داده می شوند، کلا نمره بالايي در اندازه‌هاي N به دست مي‌آورند (عطاری، الهی فرد و هنرمند، 1385).

 1. 1. neurosis
 2. 2. psycohogical distress
 3. 3. impulses

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1. تعیین میزان رابطه بین عامل روان آزرده خویی و رضایت زناشویی
 2. تعیین میزان رابطه بین عامل برونگرایی و رضایت زناشویی
 3. تعیین میزان رابطه بین عامل سازگاری و رضایت زناشویی
 4. تعیین میزان رابطه بین عامل پذیرا بودن و رضایت زناشویی
 5. تعیین میزان رابطه بین عامل مسولیت پذیری و رضایت زناشویی
 6. تعیین میزان رابطه بین سن ازدواج و رضایت زناشویی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی میزان رضایت زناشویی و ویژگی های شخصیتی دو گروه از زنان که قبل از 17 سالگی و بعد از 25 سالگی در استان کردستان ازدواج کرده اند