دانلود پایان نامه ارتباط هوس و رضايت مندي …

آموزش کامل پایان نامه نویسی مخصوص مقطع کارشناسی ارشد

دانلود متن کامل پایان نامه - همه رشته ها -


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی

سبک عشق :

لی جی (1973) عشق را به شش سبک تقسیم می کند :

1) عشق شهوانی[1]: سطح بالای تعهد، صمیمیت و احساس تمایل است . اغلب نیاز به یک egoقوی دارد این عشق به شدت می سوزد و خاموش می شود .

2) عشق بازیگرانه[2] : این عشق بازی متقابل است که در آن فریب و گول خوردن وجود دارد. روابط در آن عمیق نیست. شدت احساسات متوسط،روابط طولانی مدت درآن غیر ممکن است افرادی که بارها و بارها عاشق می شوند در این طبقه قرار می گیرند.

3) عشق دوستانه[3]  : تلفیقی از عشق و دوستی و احساسات محکم و واقع بینانه است عشقی  تکامل یافته است که می تواند مدت زیادی طول بکشد و مراحل مختلف را طی کند و به صورت طولانی مدت دوام داشته باشد.

4) عشق عقلانی[4]  : عاشق در این عشق منطقی و عقلانی است و تمام توجه اش برای یافتن معشوقی است که خصوصیاتی را ترجیح می دهد داشته باشد.

5) عشق شیدائی[5]  : این عشق با احساسات بالا و تملک جویانه همراه با وابستگی شدید و اغلب دارای عزت نفس پایین پنهان است که بین یاس و خلسه در نوسان است.

[1] -erose

[2]– ludus

[3] -storge

[4]– pragma

[5]– mania

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1 . آيا بين عشق ورزي و رضايت مندي زناشويي ارتباط معناداري وجود دارد ؟

2.آيا بين مدت ازدواج و رضايت مندي زناشويي ارتباط معناداري وجود دارد ؟

3.آيا بين عشق ورزي زنان و مردان رابطه معناداري وجود دارد ؟

4 . آيا بين رضايت مندي زناشويي زنان ومردان رابطه معناداري وجود دارد  ؟

 1. آيا بين رضايت مندي زناشويي و صميميت ارتباط معناداري وجود دارد ؟
 2. آيا بين رضايت مندي زناشويي و هوس رابطه معناداري وجود دارد ؟

7 .آيا بين رضايت مندي زناشويي و تعهد رابطه معناداري وجود دارد ؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی

دانلود پایان نامه ارشد عشق ورزي زنان و …

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی

عشق در انسان خویشتن ساز دردیدگاه شوستروم  :

انسان خویشتن ساز از طریق آشکار کردن قابلیت های متعدد فعال خود نظیر دلسوزی و خود نمائی، راه را برای « فهم» خود به خودی خویشتن و دیگران هموار می سازد. این افراد دیگران را به دیده شیئی نمی نگرند بلکه در عین اینکه شخصیت خود را حفظ می کنند و قدر می نهد، با دیگران نیز در تماس هستند و « تماس» صورتی از عشق ورزیدن یا اعتماد کردن به شخص است، در حالی که سلطه جوئی با دوری و فاصله در ارتباط است. (شوستروم، 1362، ص49).

با توجه به نظریه شوستروم درباره عشق سالم به نظر می رسد که سبک های عشق دوستانه و عاقلانه در دیدگاه لی جی سالمترند و سبک های عشقی شهوانی، فداکارانه، بازیگرانه، شیدائی نا سالمتر به نظر می رسد.

نظریه سالیوان :

رفتار بین اشخاص تنها چیزی است که ممکن است به عنوان شخصیت، مورد ملاحظه واقع شود . بنابراین شخصیت هنگامی ظهور می کند که آدمی در ارتباط با فرد یا افراد دیگر، از خود رفتاری نشان دهد وی تجارب اجتماعی راحتی یادآوری می کند که آن تجارب و اعمال می تواند دانش های زیستی را تغییر دهد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1 . آيا بين عشق ورزي و رضايت مندي زناشويي ارتباط معناداري وجود دارد ؟

2.آيا بين مدت ازدواج و رضايت مندي زناشويي ارتباط معناداري وجود دارد ؟

3.آيا بين عشق ورزي زنان و مردان رابطه معناداري وجود دارد ؟

4 . آيا بين رضايت مندي زناشويي زنان ومردان رابطه معناداري وجود دارد  ؟

 1. آيا بين رضايت مندي زناشويي و صميميت ارتباط معناداري وجود دارد ؟
 2. آيا بين رضايت مندي زناشويي و هوس رابطه معناداري وجود دارد ؟

7 .آيا بين رضايت مندي زناشويي و تعهد رابطه معناداري وجود دارد ؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی

دانلود پایان نامه رابطه عشق ورزي زنان و …

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی

حسن سلیقه در عشق افراد سالم :

از نظر مزلو تیز هوشی در رابطه عشقی افراد سالم از طریق حسن سلیقه زیاد در انتخاب محبوب نشان داده می شود. ادراکات و حس اشخاص سالم هنگامیکه عاشقند کار آمدتر و تند وتیز تر از زمانی است که عاشق نیستند. این افراد ممکن است سخت عاشق کسانی شوند که از جمال بی بهره اند و این چیزی است که از طرف دیگران کوری خوانده می شود. در افراد سالم عشق هم معیارهای شناختی و هم معیارهای کنشی[1] دارد.

در واقع این افراد به طور غریزی، شهودی[2] و کنشی جذب کسانی شده اند که حسابگرهای خشک، سرد و عقلانی اینها بیشتر از اینکه با یکدیگر در تضاد باشند، همسویند(رضوانی،1367).

با توجه به نظریه مزلو درباره عشق به نظر می رسد که سبک های عشقی، عقلانی، فداکارانه و دوستانه در دیدگاه لی جی سالم تر و سبک های عشقی بازیگرانه، شهوانی و مانیا ناسالم تر به نظر می رسد.

نظریه آیزنگ :

شخصیت انسان دارای تشکیلاتی است که اولویت ترتیب در آن فرعی است در سطح بسیار عمومی و کلی تیپ هایی مطرح هستند که آیزنگ آنها را در سه مورد بررسی می کند.

1) نورتیزم                             2) درون گرا و برون گرا

3) سیکاتیزم (شاملو،1368).

[1]action

[2]intuitive

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1 . آيا بين عشق ورزي و رضايت مندي زناشويي ارتباط معناداري وجود دارد ؟

2.آيا بين مدت ازدواج و رضايت مندي زناشويي ارتباط معناداري وجود دارد ؟

3.آيا بين عشق ورزي زنان و مردان رابطه معناداري وجود دارد ؟

4 . آيا بين رضايت مندي زناشويي زنان ومردان رابطه معناداري وجود دارد  ؟

 1. آيا بين رضايت مندي زناشويي و صميميت ارتباط معناداري وجود دارد ؟
 2. آيا بين رضايت مندي زناشويي و هوس رابطه معناداري وجود دارد ؟

7 .آيا بين رضايت مندي زناشويي و تعهد رابطه معناداري وجود دارد ؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی

پایان نامه بررسي هر يك از مقوله هاي عشق و بيان ويژگي هاي آن ها و تأثير …

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی

عشق و من:

عشق چیزی یا کسی است که در درون من می باشد. عشق لانه ای است که نقش خود را درون ایفا
می کند و «من» را قادر می سازد تا فراتر از خود را ببیند و انسان های پیرامون را به منزله موجوداتی قابل ارزش و ستایش بپذیرد نه به منزله ابزارهایی که مورد سوء استفاده و بهره برداری ما واقع شوند (عمادیان،1378).

یونگ معتقد است که عشق حس انگاری ما را تعدیل می کند و تنها از طریق عشق است که در
می یابیم یک انسان چه اندازه در این دنیا اهمیت دارد و نتیجتاً می خواهیم او هم به تمامیت دست یابد، زندگی داشته باشد و مانند خود ما بتواند طعم شادکامی های زندگی را بچشد. همچنین معتقد است که در دنیا ناخودآگاه عشق یکی از بزرگترین نیروهای روانی است که توانایی دگرگون کردن من را دارد(عمادیان، 1378).

یونگ (1377) معتقد است که عشق نقطه مقابل خود «محوری» است که ماهیت کاملاً مجزا از امیال و تمناهای«من» را دارد و عاشق شدن عملی واپسگر است. با توجه به نظر یونگ درباره عشق سالم به نظر
می رسد که سبک های عشقی عاقلانه و دوستانه و فداکارانه در دیدگاه الی جی سالم تر هستند و سبک های عشقی شهوانه، بازیگرانه و شیدایی ناسالمتر به نظر می رسد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1 . آيا بين عشق ورزي و رضايت مندي زناشويي ارتباط معناداري وجود دارد ؟

2.آيا بين مدت ازدواج و رضايت مندي زناشويي ارتباط معناداري وجود دارد ؟

3.آيا بين عشق ورزي زنان و مردان رابطه معناداري وجود دارد ؟

4 . آيا بين رضايت مندي زناشويي زنان ومردان رابطه معناداري وجود دارد  ؟

 1. آيا بين رضايت مندي زناشويي و صميميت ارتباط معناداري وجود دارد ؟
 2. آيا بين رضايت مندي زناشويي و هوس رابطه معناداري وجود دارد ؟

7 .آيا بين رضايت مندي زناشويي و تعهد رابطه معناداري وجود دارد ؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی

دانلود پایان نامه ارشد اثر ایمان مذهبی …


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی 

عنوان کامل پایان نامه : ارزیابی مدلی برای پیش‌بینی سلامت روان دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی، با میانجی‌گری شادکامی، سبک دل­بستگی دوسوگرا و منبع کنترل

آلبرت الیس

الیس در پیدایش بیماری عاطفی یا سلامت روان‌شناختی هر سه عامل فیزیولوژیکی، جسمانی و روان‌شناختی را مورد توجه قرار می‌دهد. الیس از لحاظ گرایش‌های انسانی تا حدودی زیاد به مزلو شباهت دارد. به نظر او، عدم سلامت روانی انسان از تمایلات ذاتی و نامطلوب هر انسانی برای نیاز مفرط به برتری از دیگران و همه‌فن‌حریف شدن، توسل به عقاید احمقانه و بدبینانه، پرداختن به تفکرات آرزومندانه و توقع خوش‌رفتاری و خوبی مداوم از دیگران، محکومیت خویشتن و تمایلات عمیق به زودرنجی و آشفتگی ناشی می‌شود. اگر انسان به این تمایلات طبیعی و درعین‌حال ناسالم خودش نرسد، دیگران و دنیای خارج را مورد سرزنش و نکوهش قرار می‌دهد. الیس معتقد است که افکار منطقی و عقلی به عواقب و پیامدهای منطقی منتهی می‌شود و در نتیجه به سلامت روانی فرد ختم می‌شود. به‌طور خلاصه ویژگی‌های سلامت روان‌شناختی از دیدگاه الیس عبارت‌اند از:

1- عشق ورزیدن به دیگران و جویای محبت آنان شدن، البته فرد سالم در جستن محبت دیگران افراط نمی‌کند.

2- انجام دادن کار به خاطر نفس کار نه به خاطر دیگران، لذت بردن از خود فعالیت نه از نتایج آن، فرد سالم با این عمل به سوی کمال حرکت می‌کند.

3- طبیعی بودن ناکام شدن و در صورت عدم توانایی مقابله با ناکامی انسان سالم آن را می‌پذیرد. انسان سالم در هنگام ناکامی موقعیت را تخریب نمی‌کند بلکه سعی دارد آن را به صورت عینی ادراک نماید.

4- نسبت ندادن شکست‌ها به عوامل بیرونی چون موارد بیرونی به‌خودی‌خود موجب اختلال و ناسلامتی نمی‌شوند مگر این‌که فرد تلقین به نفس نماید.

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 • بررسی اثر ایمان مذهبی بر سلامت روان دانشجویان.
 • بررسی اثر شادکامی بر سلامت روان دانشجویان.
 • بررسی اثر سبک دل‌بستگی دوسوگرا بر سلامت روان دانشجویان.
 • بررسی اثر ایمان مذهبی بر شادکامی دانشجویان.
 • بررسی اثر ایمان مذهبی بر سبک‌ دل‌بستگی دوسوگرا دانشجویان.
 • بررسی اثر منبع کنترل بر سلامت روان دانشجویان.
 • بررسی اثر ایمان مذهبی بر منبع کنترل دانشجویان.
 • بررسی برازش مدل پیشنهادی پژوهش حاضر (پیش‌بینی سلامت روانی دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی با واسطه­گری شادکامی، سبک دل‌بستگی دوسوگرا و منبع کنترل).

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : ارزیابی مدلی برای پیش‌بینی سلامت روان دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی، با میانجی‌گری شادکامی، سبک دل­بستگی دوسوگرا و منبع کنترل

پایان نامه ارشد شناسایی اثر شادکامی بر …


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی 

عنوان کامل پایان نامه : ارزیابی مدلی برای پیش‌بینی سلامت روان دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی، با میانجی‌گری شادکامی، سبک دل­بستگی دوسوگرا و منبع کنترل

اریک فرام

اریک فرام معتقد است که شخصیت خواه سالم یا ناسالم، به فرهنگ بستگی دارد. جامعه سالم در اعضای خود عشق ورزیدن، باروری و خلاقیت، تعقل، عینیت و نیرومندی را پرورش می‌دهد و با این شیوه کارآمدی انسان کامل را تسهیل می‌کند. شخصیت سالم نیازهایش را با کمک «شیوه‌های مولد، بارور و خلاق» ارضا می‌کند اما انسان ناسالم از طریق شیوه‌های نامعقول نیازهایش را برطرف می‌کند.

فرام تصویر روشنی از شخصیت سالم به دست می‌دهد. چنین انسانی عمیقاً عشق می‌ورزد، آفریننده است، قوه تعقلش را کاملاً پرورانده است، جهان خود را به‌طور عینی ادراک می‌کند، حس هویت پایداری دارد، با جهان در پیوند است و در آن ریشه دارد، حاکم و عامل خود و سرنوشت خویش است و از تمایل جنسی نسبت به محارم آزاد است. فرام شخصیت سالم را دارای جهت‌گیری بارور می‌داند. فرام با کاربرد واژه‌ی جهت‌گیری این نکته را می‌گوید که جهت‌گیری گرایش یا نگرش کلی است که همه جنبه‌های زندگی، یعنی پاسخ‌های فکری، عاطفی و حسی به مردم و موضوع‌ها و رویدادها را، خواه در جهان و خواه در خود، دربرمی گیرد. بارور بودن یعنی به کار بستن همه قدرت‌ها و استعدادهای بالقوه خویش. چهار جنبه شخصیت سالم، در روشن ساختن مراد فرام از جهت‌گیری بارور مؤثر است. این چهار جنبه عبارت‌اند از: عشق بارور، تفکر بارور، خوشبختی و وجدان اخلاقی.

لازمه عشق بارور رابطه آزاد و برابر بشری است. طرفین رابطه می‌توانند فردیتشان را حفظ کنند. عشق بارور از چهار ویژگی مهم برخوردار است: توجه، احساس مسؤولیت، احترام و شناخت.

تفکر بارور مستلزم هوش، عقل و عینیت است.

خوشبختی بخشی جدایی‌ناپذیر و پیامد زیستن موافق جهت‌گیری بارور و همراه همه فعالیت‌های زایا است.

فرام میان دو نوع وجدان اخلاقی که عبارت‌اند از: وجدان اخلاقی قدرت‌گرا و وجدان اخلاقی انسان‌گرا فرق گذاشته است. وجدان اخلاقی قدرت‌گرا نمایانگر قدرت خارجی درونی شده است که رفتار شخص را هدایت می‌کند. وجدان اخلاقی انسان‌گرا تداعی خود است و از تأثیر عوامل خارجی آزاد است (نجات، 1378).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 • بررسی اثر ایمان مذهبی بر سلامت روان دانشجویان.
 • بررسی اثر شادکامی بر سلامت روان دانشجویان.
 • بررسی اثر سبک دل‌بستگی دوسوگرا بر سلامت روان دانشجویان.
 • بررسی اثر ایمان مذهبی بر شادکامی دانشجویان.
 • بررسی اثر ایمان مذهبی بر سبک‌ دل‌بستگی دوسوگرا دانشجویان.
 • بررسی اثر منبع کنترل بر سلامت روان دانشجویان.
 • بررسی اثر ایمان مذهبی بر منبع کنترل دانشجویان.
 • بررسی برازش مدل پیشنهادی پژوهش حاضر (پیش‌بینی سلامت روانی دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی با واسطه­گری شادکامی، سبک دل‌بستگی دوسوگرا و منبع کنترل).

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : ارزیابی مدلی برای پیش‌بینی سلامت روان دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی، با میانجی‌گری شادکامی، سبک دل­بستگی دوسوگرا و منبع کنترل