پایان نامه …

آموزش کامل پایان نامه نویسی مخصوص مقطع کارشناسی ارشد

دانلود متن کامل پایان نامه - همه رشته ها -


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : رضایت زناشویی زنان خوابگاه های دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی 

2-5-13. بازسازی طرحواره‌های حاصل از خانواده اصلی در رویکرد طرحواره- محور

طرحواره‌هایی که اغلب اساس مقاومت در تغییر زوجینی هستند که نارکاآمدی را در روابط خود تجربه می‌کنند، در تجارب عمیق خانواده اصلی‌شان ریشه دارد. نظام باورهایی که زیر بنای چنین تجاربی است و تحت تاثیر پویایی‌های بین نسلی قرار دارد، اغلب نتیجه یادگیری اولیه و قدرت تاثیرات والدینی است (فریمن، 1999؛ داتیلیو، 2006).

اغلب طی جریان زوج درمانی، طرحواره‌های خشک هر زوج یا هر دوی آنان ظاهر می‌شود و در پیشرفت اصلاح الگوهای تعاملی منفی در ارتباط آنان اختلال ایجاد می‌کند. اگرچه بعضی از این طرحواره‌ها حاصل تجراب متنوع خانواده اصلی افراد هستند که طی جریان روابط جاری‌شان اتفاق می‌افتند، اما بعضی دیگر از تجاربی برداشت می‌شوند که فرد قبلا در روابط گذشته خود داشته است. برای مثال، مردی ممکن است این باور را حفظ کرده باشد که همسرش تمایل دارد طی مشاجراتشان به راحتی گریه کند و بنابراین انتظار دارد که او این کار را هر زمان که مشاجره دارند انجام دهد. این ممکن است در کل با طرحواره‌های عمومی و در مورد ویژگی‌های عاطفی زنان برابر باشد یا آن را بر مبنای روابط عاشقانه قبلی‌اش و آنچه درباره زنان طی جریان زندگی‌اش آموخته، قرار گرفته باشد. این طرحواره‌ها ممکن است در واقع بینی فرد و ادراک او از همسرش اختلال ایجاد کند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف کلی: هدف کلی این‌تحقیق بررسی اثر‌بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره- محور بر افزایش رضایت زناشویی زنان است.

هدف کاربردی: بهره‌گیری از راهبردهای درمانی رویکرد طرحواره- محور به منظور تغییر و اصلاح طرحواره‌های ناکارآمد زنان متاهل و کمک به توانمندی آنان در ایجاد، حفظ و افزایش رضایتمندی در زندگی زناشویی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : رضایت زناشویی زنان خوابگاه های دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

دانلود پایان نامه بهبود …

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : رضایت زناشویی زنان خوابگاه های دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی 

  1. تسلیم طرحواره

افراد چون می‌پذیرند که طرحواره درست است، تسلیم طرحواره خود می‌شوند و هیچ گاه سعی نمی‌کنند که آن را تغییر داده و یا از آن اجتناب کنند. آنها با رفتارهای ناشی از طرحواره سعی می‌کنند آن را تداوم ببخشند و حفظ نمایند و به اعمالی دست می‌زنند که طرحواره‌های آنان را تقویت نماید و به آن طرحواره صحه بگذارد.

  1. اجتناب از طرحواره

افرادی که از این سبک استفاده می‌کنند سعی دارند زندگی خود را بگونه‌ای سازمان دهند که طرحواره هیچ گاه فعال نشود. آنها سعی می‌کنند با ناآگاهی زندگی کنند به طوری که انگار‌اصلا این طرحواره را ندارند. از تفکر درباره طرحواره اجتناب می‌کنند. تصاویر ذهنی ناشی از طرحواره را بلوکه کرده و در صورت ظهور تصاویر ذهنی سعی دارند آنها را از ذهن خارج کنند. اصلا نمی‌خواهند طرحواره را احساس یا درک کنند. آنها‌معمولا از موقعیت‌های برانگیزاننده‌طرحواره اجتناب‌کنند. از‌اکثر موقعیت‌هایی که نسبت به آن احساس آسیب پذیری دارند، دوری می‌کنند. برای مثال ممکن است فراموش کنند تکالیف خانگی خود را انجام دهند یا عواطف خود را ابراز نمی‌کنند و در جلسه‌های درمان فقط مسائل کم اهمیت را مطرح می‌کنند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف کلی: هدف کلی این‌تحقیق بررسی اثر‌بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره- محور بر افزایش رضایت زناشویی زنان است.

هدف کاربردی: بهره‌گیری از راهبردهای درمانی رویکرد طرحواره- محور به منظور تغییر و اصلاح طرحواره‌های ناکارآمد زنان متاهل و کمک به توانمندی آنان در ایجاد، حفظ و افزایش رضایتمندی در زندگی زناشویی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : رضایت زناشویی زنان خوابگاه های دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

پایان نامه استفاده از راهبردهای درمانی رویکرد طرحواره- محور به منظور تغییر و اصلاح طرحواره‌های ناکارآمد زنان

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : رضایت زناشویی زنان خوابگاه های دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی 

2-5-10. خصوصیات طرحواره‌های ناکارآمد اولیه

  1. طرحواره‌های ناکارآمد اولیه‌باورها و‌احساسات غیر شرطی درباره خودمان، دنیای اطرافمان و آینده‌مان هستند.
  2. طرحواره‌های ناکارآمد اولیه خودشان را حفظ می‌کنند. بنابراین در برابر تغییرات مقاومت می‌کنند. این طرحواره‌ها براساس عادت کار می‌کنند و وقتی با چالش روبرو می‌شوند، فرد برای اثبات درستی و حفظ آنها، اطلاعات را تعریف می‌کند. فرد به طور خودکار کارهایی انجام می‌دهد تا طرحواره‌ها را سالم نگه دارد. افراد طرحواره‌ها را به عنوان حقیقت مطلق می‌نگرند و بنابراین این طرحواره‌ها فرآیند تجارب بعدی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. طرحواره‌ها نقش اساسی در شیوه تفکر، احساسات و اعمال افراد دارند. آنها به گونه‌ای عجیب باعث می‌شوند که افراد ناخواسته در زندگی بزرگسالی‌شان شرایط دوران کودکی را که برایشان آسیب زا بوده است احیا کنند.
  3. طرحواره‌های ناکارآمد اولیه به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم باعث بروز مشکلات و ناراحتی‌هایی نظیر افسردگی، تنهایی، روابط‌زناشویی و‌بین فردی مخرب، بی کفایتی و ….. می‌شوند. همه طرحواره‌های ناکارآمد اولیه مخرب هستند و موجب تجارب منفی بعدی می‌شوند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف کلی: هدف کلی این‌تحقیق بررسی اثر‌بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره- محور بر افزایش رضایت زناشویی زنان است.

هدف کاربردی: بهره‌گیری از راهبردهای درمانی رویکرد طرحواره- محور به منظور تغییر و اصلاح طرحواره‌های ناکارآمد زنان متاهل و کمک به توانمندی آنان در ایجاد، حفظ و افزایش رضایتمندی در زندگی زناشویی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : رضایت زناشویی زنان خوابگاه های دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

پایان نامه ارشد کاهش رضایتمندی …

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : رضایت زناشویی زنان خوابگاه های دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی 

2-5-9- د) حوزه چهارم: معطوف به دیگری بودن

یانگ و همکاران (2003) معتقدند افرادی که طرحواره‌هایشان در این حوزه قرار دارد به جای رسیدگی به نیازهای خود به دنبال ارضای نیازهای دیگران هستند. آنها این کار را برای دستیابی به تایید، تداوم رابطه هیجانی یا اجتناب از انتقام انجام می‌دهند. این افراد در دوران کودکی معمولا آزاد نبوده‌اند تا از تمایلات طبیعی‌شان پیروی کنند و در بزرگسالی به جای اینکه از درون جهت دهی شوند از محیط بیرونی تاثیر پذیرفته و از خواسته‌های دیگران تبعیت می‌کرده‌اند. در اکثر این خانواده‌ها والدین به جای توجه و اهمیت قائل شدن به نیازهای منحصر به فرد کودک، بیشتر نیازهای هیجانی یا منزلت اجتماعی خود را مهم می‌دانستند. طرحواره‌های این حوزه عبارتنداز:

  1. اطاعت.[1] فرد دارای این طرحواره باور دارد برای اینکه از پیامدهای منفی اجتناب کند باید کنترل خود را به دیگران بسپارد. اغلب، این افراد می‌ترسند که دیگران خشمگین شده و طردشان کنند. از این رو ترجیح می‌دهند خودشان را به دیگران تسلیم کنند. این افراد تمایلات و احساسات خود را نادیده می‌گیرند. واگذاری افراطی کنترل خود به‌دیگران و اطاعت از آنها به این دلیل که فرد تحت فشار شدید احساسات خود قرار دارد، از ویژگی‌های افراد دارای این طرحواره است. این عمل معمولا برای اجتناب از خشم، محرومیت، احساس تلافی جویی و انتقام صورت می‌گیرد. دو شکل عمده این طرحواره عبارتند از:

الف) اطاعت از نیازها: سرکوبی نیازها، تمایلات‌و ترجیعات خود و اطاعت از نیازهای دیگران.

ب) اطاعت از هیجانها: سرکوبی هیجانی خود و اطاعت از هیجانهای دیگران.

[1] . Subjugation

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف کلی: هدف کلی این‌تحقیق بررسی اثر‌بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره- محور بر افزایش رضایت زناشویی زنان است.

هدف کاربردی: بهره‌گیری از راهبردهای درمانی رویکرد طرحواره- محور به منظور تغییر و اصلاح طرحواره‌های ناکارآمد زنان متاهل و کمک به توانمندی آنان در ایجاد، حفظ و افزایش رضایتمندی در زندگی زناشویی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : رضایت زناشویی زنان خوابگاه های دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

دانلود پایان نامه …

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : رضایت زناشویی زنان خوابگاه های دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی 

2-5-9- ج) حوزه سوم: محدودیت‌های مختل

به‌عقیده یانگ و همکاران (2003)، افرادی که طرحواره‌هایشان در‌این حوزه قرار دارد، محدودیت‌های درونی آنها در خصوص احترام متقابل و خویشتن داری به اندازه کافی رشد نکرده است. آنها ممکن است در‌خصوص احترام به حقوق دیگران، همکاری کردن، متعهد بودن یا دستیابی به اهداف بلند مدت مشکل داشته باشند. علاوه بر این، چنین افرادی اغلب لوس، خودخواه، بی مسئولیت و خود شیفته هستند. آنها معمولا در خانواده‌هایی بزرگ شده‌اند که خیلی سهل انگار یا بیش از حد مهربان بوده‌اند. این افراد در دوران کودکی نیازی نداشته‌اند از قوانینی پیروی کنند که دیگران از آنها تبعیت می‌کردند. آنها در دوران کودکی خود ملاحظه دیگران را نمی‌گرفتند و خویشتن دار نبوده‌اند. در نتیجه در بزرگسالی توانایی مهارتکانه‌های خود را ندارند و نمی‌توانند ارضاء نیازهای آنی خود را برای دستیابی به منافع آتی به تاخیر بیاندازند. طرحواره‌های این حوزه عبارتنداز:

  1. استحقاق/ بزرگ‌منشی.[1] باور‌به اینکه شخص از‌دیگران برتر‌است و‌حقوق ویژه‌ای برای خودش قائل است. این افراد فکر می‌کنند هر چیزی می‌خواهند یا هر کاری که دلشان می‌خواهد باید سریعا انجام شود، بدون توجه به اینکه آیا خواسته او منطقی است و آیا باعث ضرر و زیان به دیگران می‌شود. یا خیر. آنها به نیازهای دیگران هیچ توجهی ندارند. این افراد برای ارضاء تمایلات خود سعی در سلطه گری و کنترل دیگران دارند. چنین افرادی برای اینکه بتوانند کسب قدرت کنند و یا دیگران را تحت کنترل خود درآورند، تمرکز افراطی بر برتری جویی (برای مثال با استعدادترین و ثروتمندترین) دارند.

[1] . Entitlement/ Grandiosity

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف کلی: هدف کلی این‌تحقیق بررسی اثر‌بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره- محور بر افزایش رضایت زناشویی زنان است.

هدف کاربردی: بهره‌گیری از راهبردهای درمانی رویکرد طرحواره- محور به منظور تغییر و اصلاح طرحواره‌های ناکارآمد زنان متاهل و کمک به توانمندی آنان در ایجاد، حفظ و افزایش رضایتمندی در زندگی زناشویی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : رضایت زناشویی زنان خوابگاه های دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

پایان …

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : رضایت زناشویی زنان خوابگاه های دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی 

2-5-9- ب) حوزه دوم: خود گردانی و عملکرد مختل

خود‌گردانی یعنی‌توانایی فرد برای جدا شدن از خانواده و عملکرد مستقل. این توانایی در مقایسه با افراد هم سن و سال سنجیده می‌شود. افرادی که طرحواره‌هایشان در این حوزه قرار دارد از خود و محیط‌شان، انتظاراتی دارند که در توانایی آنها برای تفکیک خود از والدین (خود متمایز سازی) و دستیابی به عملکرد مستقلانه مانع ایجاد می‌کند. در‌نتیجه، این افراد نمی‌توانند هویت مستقلی در مورد خودشان بدست بیاورند و نمی‌توانند زندگی‌شان را بدون دریافت کمک‌های بی شائبه دیگران اداره کنند. طرحواره‌های این حوزه عبارتند از:

  1. وابستگی/ بی کفایتی.[1] فرد دارای این طرحواره باور دارد که نمی‌تواند مسئولیت‌های زندگی خود را به طور مستقل انجام دهد. این افراد اغلب از اشخاص دیگر در تصمیم گیری و انجام تکالیف کمک می‌طلبند. والدین این افراد معمولا آنها را به انجام عمل مستقل تشویق نمی‌کنند و در نتیجه برای انجام اعمال خود اعتماد به نفس ندارند. به آنها اجازه استقلال داده نشده و آنها روند طبیعی رشد از وابستگی به استقلال را طی نکرده‌اند.

یانگ (یانگ و کلوسکو، 1994) معتقد است افرادی که این طرحواره را دارند مثل کودک به‌افراد مهم‌زندگی خود وابسته هستند و از آنها می‌خواهند به جای‌شان تصمیم بگیرند. این افراد تقریبا احساس خود بودن خود را از دست می‌دهند و از درگیر شدن با چالش‌های جدید اجتناب می‌ورزند.

[1] . impaired autonomy and performance

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف کلی: هدف کلی این‌تحقیق بررسی اثر‌بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره- محور بر افزایش رضایت زناشویی زنان است.

هدف کاربردی: بهره‌گیری از راهبردهای درمانی رویکرد طرحواره- محور به منظور تغییر و اصلاح طرحواره‌های ناکارآمد زنان متاهل و کمک به توانمندی آنان در ایجاد، حفظ و افزایش رضایتمندی در زندگی زناشویی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : رضایت زناشویی زنان خوابگاه های دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

پایان نامه اصلاح …

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : رضایت زناشویی زنان خوابگاه های دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی 

2-5-9. انواع طرحواره‌های ناکارآمد اولیه

یانگ و همکاران (2003) با‌توجه به‌پنج نیاز‌اساسی، پنج حوزه مربوط به طرحواره‌های ناکارآمد اولیه که با این نیازها در ارتباطند را برمی‌شمرد. او برای هر حوزه چندین طرحواره خاص را شناسایی کرده است. اغلب افراد حداقل دارای دو یا سه طرحواره هستند. این طرحواره‌ها و حوزه‌های مربوط به هر کدام در زیر توضیح داده می‌شود:

 

2-5-9- الف) حوزه اول: بریدگی و طرد

افرادی که طرحواره‌هایشان در این حوزه قرار دارد، نمی‌توانند دلبستگی‌های ایمن و رضایت بخشی با دیگران برقرار کنند. چنین افرادی معتقدند که نیاز آنها به ثبات، امنیت، محبت و عشق و تعلق خاطر برآورده نخواهد شد. خانواده‌های اصلی آنها معمولا بی ثبات (رها شدگی/ بی ثباتی[1])، بد رفتار (بی اعتمادی/ بد رفتاری[2])، سرد و بی عاطفه (محرومیت هیجانی[3]) طرد کننده (نقص/ شرم[4]) یا منزوی (انزوای اجتماعی/ بیگانگی[5]) هستند.

  1. رها شدگی/ بی ثباتی. در این طرحواره فرد احساس می‌کند پیوستگی خود را به زودی از دست خواهد داد و روابط نزدیک او با یک یا چند نفر به زودی به هم خواهد خورد. ممکن است فرد در دوران کودکی با مرگ یا طلاق والدین روبرو شده باشد. این طرحواره، زمانی به وجود می‌آید که والدین به نیازهای اولیه کودک در ابتدای زندگی توجهی نداشته و او را بیشتر در حالت تنهایی و انزوا نگه داشته‌اند (به دلیل مشغله کاری والدین).

[1] . abandonment/ instability

[2] . mistrust/ abuse

[3] . emotional deprivation

[4] . defectiveness/ shame

[5] . social isolation/ alienation

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف کلی: هدف کلی این‌تحقیق بررسی اثر‌بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره- محور بر افزایش رضایت زناشویی زنان است.

هدف کاربردی: بهره‌گیری از راهبردهای درمانی رویکرد طرحواره- محور به منظور تغییر و اصلاح طرحواره‌های ناکارآمد زنان متاهل و کمک به توانمندی آنان در ایجاد، حفظ و افزایش رضایتمندی در زندگی زناشویی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : رضایت زناشویی زنان خوابگاه های دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

دانلود پایان …

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : رضایت زناشویی زنان خوابگاه های دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی 

2-5-8. منشاء طرحواره‌های ناکارآمداولیه

منشاء طرحواره عبارتنداز:

الف) نیازهای هیجانی اساسی

یانگ (2003) معتقد است که طرحواره‌های ناکارآمد از نیازهای برآورده نشده دوران کودکی به وجود آمده‌اند. یانگ (1999) در ارتباط با خاستگاه طرحواره‌های ناکارآمد اولیه فرض می‌کند پنج نیاز اساسی کودک باید ارضا شود تا فرد رشد سالم داشته باشد. اگر هر یک از این نیازها برآورده نشود متناسب با عدم ارضاء نیازهای اولیه طرحواره‌های ناکارآمد اولیه شکل خواهد گرفت. طرحواره‌ها با توجه به پنج نیاز اصلی به پنج حوزه تقسیم می‌شوند. اگر این پنج نیاز تحولی در کودک از سوی والدین ارضا نشود، طرحواره‌ها به وجود می‌آیند. پس هنگامی که رفتار والدین و شرایط محیط در حد بهینه و مطلوب باشد، در ساختار شخصیت کودکان در این پنج حوزه شیوه و الگویی بهنجار ساخته می‌شود. چنانچه والدین و شرایط محیط در حد بهینه و مطلوب نباشد کودک مستعد ایجاد طرحواره‌های ناکارآمد اولیه در یک یا چند حوزه می‌شود و هسته مرکزی شخصیت انسان را تشکیل می‌دهند (یانگ، 1994؛ یانگ و همکاران، 2003؛ یانگ و فلاناگان،[1] 1998؛ استالارد،[2] 2007).

[1] . Flanagan

[2] . Stallard

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف کلی: هدف کلی این‌تحقیق بررسی اثر‌بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره- محور بر افزایش رضایت زناشویی زنان است.

هدف کاربردی: بهره‌گیری از راهبردهای درمانی رویکرد طرحواره- محور به منظور تغییر و اصلاح طرحواره‌های ناکارآمد زنان متاهل و کمک به توانمندی آنان در ایجاد، حفظ و افزایش رضایتمندی در زندگی زناشویی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : رضایت زناشویی زنان خوابگاه های دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

دانلود پایان نامه :بهره‌گیری از راهبردهای درمانی رویکرد طرحواره- محور به منظور تغییر و اصلاح طرحواره‌های ناکارآمد …

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : رضایت زناشویی زنان خوابگاه های دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی 

2-5-7. طرحواره‌های ناکارآمد

طرحواره‌ها می‌توانند ناکارآمد و‌ناسازگار باشند و اغلب محوری هستند برای تحریف و تفکر و رفتار. طرحواره‌ها، نمونه‌های معتبری از تجارب آسیب زای دوران کودکی هستند که رفته رفته به صورت الگوهایی از تفکرات تحریف شده و رفتارهای ناکارآمد تثبیت می‌شوند و از آنجا که در آغاز زندگی پرورش می‌یابند به صورت عادت‌درآمده و‌تداوم می‌یابند. یانگ (2003)‌استدلال می‌کند که طرحواره‌های ناکارآمد[1] باعث تحول و رشد اختلال شخصیت می‌شوند. این طرحواره‌ها از طریق تجارب منفی با افراد مهم زندگی به وجود می‌آیند. وقایع ناخوشایند باعث ایجاد مجموعه باورهای مرکزی در مورد خود و دیگران می‌شوند که این باورها غیر قابل انعطاف است. این نظام باورها در‌دوران کودکی راهنمای‌پردازش اطلاعات و رفتار فرد بوده و به تدریج گسترش یافته و تثبیت و ناکارآمد می‌شوند (یانگ و همکاران، 2003).

طرحواره‌ها به صورت مداوم در میان اعضای خانواده تکرار شده و هر یک از افراد از کودکی تا بزرگسالی با آن بزرگ می‌شوند. به دنبال آن هر یک از اعضای خانواده کم کم شروع به سازماندهی و تداخل طرحواره خانوادگی خود در دیگر روابط‌شان با سایر افراد می‌کنند که این امر به نوبه خود دلیل بسیاری از مشکلات در روابط بین فردی افراد است (داتیلیو، 2005).

[1] . dysfunctional schemas

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف کلی: هدف کلی این‌تحقیق بررسی اثر‌بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره- محور بر افزایش رضایت زناشویی زنان است.

هدف کاربردی: بهره‌گیری از راهبردهای درمانی رویکرد طرحواره- محور به منظور تغییر و اصلاح طرحواره‌های ناکارآمد زنان متاهل و کمک به توانمندی آنان در ایجاد، حفظ و افزایش رضایتمندی در زندگی زناشویی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : رضایت زناشویی زنان خوابگاه های دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی