پایان نامه ارشد مقایسه الگوی پیش بینی ترس از صمیمیت بر اساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های هویت …

آموزش کامل پایان نامه نویسی مخصوص مقطع کارشناسی ارشد

دانلود متن کامل پایان نامه - همه رشته ها -


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی 

عنوان کامل پایان نامه :پیش‏ بینی ترس از صمیمیت، براساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در دانشجویان دختر و پسر

2-1-2-3-4- نظریه کردارشناسی بالبی

مهم‏ترین و بانفوذترین نظریه که چارچوب مهمی برای شکل‏گیری دلبستگی ارائه داده، نظریه کردارشناسی بالبی (1969) است که بعدها توسط اینثورث گسترش پیدا کرد. بالبی معتقد است که کودک و والد به طور بیولوژیکی، مستعد داشتن دلبستگی هستند (برک، 1381). کردارشناسان (بالبی، لورنز) معتقدند که همه‏ی گونه‏ها از جمله انسان‏ها با یک سری رفتارهای ذاتی به دنیا می‏آیند که متضمن بقا و حفاظت آن‏ها خواهد شد. برای مثال پرندگان تازه متولد شده برای بقاء خود نیازمند نزدیکی به مادر خود هستند و تا زمانی که توانایی بدست آوردن غذا را نداشته باشند در کنار مادر خواهند ماند. پرندگان در طول یک دوره  حساس رشدی از والدین خود نقش‏پذیری می‏کنند. برای مثال جوجه غازهای کنراد لورنز  در یک دوره حساس رشدی بعد از تولد به اولین موجود متحرک که می‏بینند به دنبال او حرکت می‏کنند. در حقیقت این نقش‏پذیری در موجودات در طول یک دوره بحرانی به وقوع می‏پیوندد (سیگلمن و ریدر، 2009).

کودک انسان آن‏طوری که جوجه غازها نقش‏پذیری می‏کنند، به مادر خود دلبستگی پیدا نمی‏کند. کودکان بعد از به دنیا آمدن به دنبال موضوع مورد محبت و عاطفه خود خواهند گشت. بالبی معتقد است که کودک مجهز به یک سیستم رفتاری است که باعث می‏شود والد و کودک به هم‏دیگر در یک کنش متقابل دلبستگی پیدا کنند (سیگلمن و ریدر، 2009).

بالبی ضمن تشریح تأثیر دلبستگی بر روی رشد کودک، تأکید می‏کند که الگوی فعال درونی دلبستگی بر اساس میزان پاسخ‏دهی مراقب و این‏که چگونه از او مراقبت می‏کند به تدریج در کودک شکل می‏گیرد. بعد از سال‏های اولیه تولد کودک، الگوی فعال درونی ثبات پیدا می‏کند و به عنوان یک پیش‏بینی‏کننده، که کودک چه کسی را به عنوان مراقبت‏کننده و پاسخ دهنده به نیازهای او ترجیح می‏دهد بوجود می‏آید.  مؤلفه اصلی الگوی فعال درونی، تصور کودک از خود در روابط است که جلوه‏ها و نحوه شناخت خود را شکل می‏دهد (گیورئو و جونز، 2003).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 • آیا بین سبک های دلبستگی، سبک های پردازش هویت و ترس از صمیمیت رابطه معناداری وجود دارد؟
 • آیا سبک‏های دلبستگی پیش بینی کننده ترس از صمیمیت است؟
 • آیا سبک های پردازش هویت پیش بینی کننده ترس از صمیمیت است؟
 • آیا الگوی پیش بینی ترس از صمیمیت بر اساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های هویت در دختران و پسران متفاوت است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : پیش‏ بینی ترس از صمیمیت، براساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در دانشجویان دختر و پسر

دانلود پایان نامه تفاوت الگوی پیش بینی ترس از صمیمیت بر اساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های هویت …

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی 

عنوان کامل پایان نامه :پیش‏ بینی ترس از صمیمیت، براساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در دانشجویان دختر و پسر

2-1-2-3-2- نظریه یادگیری

در نظریه یادگیری فرض بر آن است که شکل‏گیری دلبستگی کودک با افراد دیگر به این دلیل است که آن‏ها نیازهای کودک را برآورده می‏کنند. مراقب کودک غذای کودک را مهیا می‏کند، لباس وی را عوض می‏کند، تمایل به بغل کردن کودک دارد و سایر کارهایی که برای کودک لذت بخش است را انجام می‏دهد. در مقابل کودک بین شخص و لذتی که همراه او است، تداعی ایجاد خواهد کرد. از طریق این یادگیری مراقب به عنوان یک منبع تقویت برای کودک شناخته می‏شود و کودک از این به بعد لازم می‏داند که به توجه مراقب پاسخگو باشد و در کنار منبع تقویت و پاداش باقی خواهد ماند (اسلاوین[1]، 2006).

2-1-2-3-3- نظریه رشد شناختی

طرفداران نظریه رشد شناختی معتقدند که شکل‏گیری دلبستگی کودک نیازمند رشد ذهنی کودک و آگاهی کودک از محیط بیرون و دنیای اطراف خود است (سیگلمن و ریدر، 2009). از این دیدگاه، قبل از اینکه دلبستگی کودک به مراقب خود صورت گیرد، کودک باید توانایی تشخیص بین محرک‏های اجتماعی و غیراجتماعی را داشته باشد. هم‏چنین از میان محرک‏های اجتماعی باید بتواند آنچه را که بیشتر آشناتر به نظر می‏رسد، مشخص کند (افراد آشنا در مقابل افراد غریبه و یک فرد آشنا در مقابل افراد آشنای دیگر). بنابراین کودک باید توانایی بازشناسی افرادی را که با وی معاشرت می‏کنند حتی زمانی که آنها حضور مداوم ندارند، داشته باشند (اسلاوین، 2006). کودکی که دارای توانایی بازشناسی موضوع دلبستگی است زمانی که تنها باشد دیگر دلیلی برای اضطراب جدایی وجود نخواهد داشت. به عبارت دیگر تا زمانی که مفهوم پایداری شیء در ذهن کودک ایجاد نشود، دلبستگی در کودک شکل نمی‏گیرد. به همین دلیل نظریه رشد شناختی ادعا می‏کند که رشد دلبستگی در کودک نیازمند رشد سه مؤلفه اساسی در رشد کودک است (سیگلمن و ریدر، 2009).

[1]– Slavin

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 • آیا بین سبک های دلبستگی، سبک های پردازش هویت و ترس از صمیمیت رابطه معناداری وجود دارد؟
 • آیا سبک‏های دلبستگی پیش بینی کننده ترس از صمیمیت است؟
 • آیا سبک های پردازش هویت پیش بینی کننده ترس از صمیمیت است؟
 • آیا الگوی پیش بینی ترس از صمیمیت بر اساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های هویت در دختران و پسران متفاوت است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : پیش‏ بینی ترس از صمیمیت، براساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در دانشجویان دختر و پسر

پایان نامه بررسی الگوی پیش بینی ترس از صمیمیت بر اساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت …

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی 

عنوان کامل پایان نامه :پیش‏ بینی ترس از صمیمیت، براساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در دانشجویان دختر و پسر

2-1-2-3- نظریههای مرتبط با فرایند دلبستگی

تئوری دلبستگی بالبی چارچوبی مهم و معنی‏دار را از روابط والد- کودک  ارائه می‏دهد. بالبی (1969) تصریح می کند که دلبستگی به عنوان الگوی اصولی و مورد نیاز دارای یک اساس بیولوژیکی است. رفتارهای دلبستگی کودک با هدف ایجاد روابط نزدیک با مراقب و ترجیح یک شخص بر دیگران و همچنین ایجاد حس امنیت و آرامش عمل می‏کنند. اگر چه جلوه‏های رفتاری دلبستگی در فرهنگ‏های مختلف متفاوت است اما دلبستگی یک پدیده کاملاً جهانی و کلی است (لوین و میلر[1]، 1990). در ادامه به بررسی نظریه های عمده‏ای که فرایند دلبستگی را مورد بررسی قرار داده‏اند، پرداخته می‏شود.

2-1-2-3-1- نظریه روانکاری

بر طبق نظریه روانکاوی فروید، کودکی که در مرحله دهانی رشد روانی- جنسی قرار دارد با فردی که لذت دهانی او را تأمین می‏کند، دلبستگی پیدا می‏کند. از این دیدگاه دلبستگی ایمن کودک زمانی اتفاق می‏افتد که مادر یا مراقب اولیه بتواند کودک را با آرامش کامل تغذیه کند (برک، 1381). اریکسون معتقد است که پاسخگو بودن مادر نسبت به کودک نه فقط برای تغذیه کودک، بلکه تأثیرات بسیار زیادی بر روی شکل‏گیری دلبستگی در مرحله اعتماد در مقابل بی‏اعتمادی خواهد داشت (ماسن، کیگان، هوستون و کانجر[2] ، 1999؛ ترجمه یاسائی، 1380). بر اساس عقیده اریکسون پاسخگویی مستمر و باثبات به نیازهای کودک، منجر به پرورش احساس اعتماد کودک به افراد دیگر و دنیای بیرون خواهد شد و در نهایت یک اصل و پایه‏ای مهم برای رشد بعدی کودک خواهد شد (سیگلمن و ریدر[3]، 2009).

[1]– Levine & Miller

[2]– Mussen, Kagan, Hustone & Conger

[3]– Sigelman & Rider

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 • آیا بین سبک های دلبستگی، سبک های پردازش هویت و ترس از صمیمیت رابطه معناداری وجود دارد؟
 • آیا سبک‏های دلبستگی پیش بینی کننده ترس از صمیمیت است؟
 • آیا سبک های پردازش هویت پیش بینی کننده ترس از صمیمیت است؟
 • آیا الگوی پیش بینی ترس از صمیمیت بر اساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های هویت در دختران و پسران متفاوت است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : پیش‏ بینی ترس از صمیمیت، براساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در دانشجویان دختر و پسر

دانلود پایان نامه تعیین …

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی 

عنوان کامل پایان نامه :پیش‏ بینی ترس از صمیمیت، براساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در دانشجویان دختر و پسر

2-1-2- سبک دلبستگی

بالبی (1969) دلبستگی را در قالب نظریه‏ای بزرگ مفهوم سازی کرد. وی معتقد است که رفتار دلبستگی به عنوان ابزاری در جهت حمایت و حفاظت از بقاء نوع همه جانداران و از جمله انسانها کارکرد دارد. کودک برای بقاء نیازمند مراقبت از جانب بزرگسالان می‏باشد و تلاش می‏کند توجه والد و مراقب خود را جذب کند. رفتارهایی مانند خیره شدن، نگاه کردن به والد، غان و غون کردن، تمایل به در آغوش گرفته شدن از جمله رفتارهای کودک است که باعث می‏شود والدین را به سوی خود بکشاند. هر کودکی در فرایند رشد نرمالی که پیش رو دارد روابط دلبستگی را با مراقب خود، ایجاد می‏کند و گسترش می‏دهد. شروع دلبستگی را می‏توان در همان هفته‏های اولیه رشد کودک بعد از تولد مشاهده کرد اما فرایند اصلی دلبستگی بین سنین 4 تا 6 ماهگی کودک مشاهده می‏شود.

آرمسدن و گرینبرگ[1] (1987) مفهوم دلبستگی به والدین و همسالان را، وجود احساس اعتماد و ارتباط و عدم وجود احساسات بیگانگی می‏دانند. به عبارت دیگر، دلبستگی به کیفیت ارتباط اولیه با والدین و همسالان، مربوط می‏شود. هنگامی که کودک رابطه مثبت و مطلوبی با مادر یا مراقب اولیه خود برقرار کرد، به تدریج به سمت گسترش و پرورش انتظارات مثبت و پایدار گام بر می‏دارد.

مین، کاپلان و کسیدی (1985) بیان می‏دارند که: دلبستگی فرایندی است که بین مادر (یا مراقب اولیه) و کودک در ماه‏های اولیه تولد با ایجاد یک ارتباط عاطفی و هیجانی، متقابل، به وجود می‏آید. این دلبستگی اولیه، اساس روابط بعدی کودک با دیگران را شکل می‏دهد و منجر به ایجاد الگوی رفتاری مؤثر و مجموعه‏ای از انتظارات می‏شود که نحوه شکل‏گیری روابط بعدی کودک با دیگران را تعیین می‏نماید.

[1]– Armsden & Greenberg

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 • آیا بین سبک های دلبستگی، سبک های پردازش هویت و ترس از صمیمیت رابطه معناداری وجود دارد؟
 • آیا سبک‏های دلبستگی پیش بینی کننده ترس از صمیمیت است؟
 • آیا سبک های پردازش هویت پیش بینی کننده ترس از صمیمیت است؟
 • آیا الگوی پیش بینی ترس از صمیمیت بر اساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های هویت در دختران و پسران متفاوت است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : پیش‏ بینی ترس از صمیمیت، براساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در دانشجویان دختر و پسر

پایان نامه ارشد بررسی ارتباط بین سبک های دلبستگی، سبک های پردازش هویت با ترس از صمیمیت

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی 

عنوان کامل پایان نامه :پیش‏ بینی ترس از صمیمیت، براساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در دانشجویان دختر و پسر

2-1-1-1-4- نظریه‏ تعادل شناختی

در نظریه تعادل شناختی[1]، فرض بر این است که زوج‏ها در زندگی‏شان به ثبات یا تعادل نیاز دارند و این تعادل بر اساس نگرش‏های مثبت و یا منفی آن‏ها نسبت به امور و پدیده‏ها تعریف می‏شود (فهر، 1996). در این نظریه، هنگامی که زوج‏ها  با هم هماهنگی و شباهت داشته باشند، نسبت به هم احساس صمیمیت می‏کنند و هنگامی که یک‏دیگر را دوست دارند ولی نگرش‏هایی مشابه به محیط و پدیده‏ها ندارند، عدم تعادل ایجاد می‏شود؛ در این حالت، یکی از آن‏ها و یا هر دو تلاش می‏کنند تا احساسات خود را نسبت به دیگری و یا نسبت به امور و پدیده‏ها تغییر دهند، پس نیاز به تعادل، انگیزه‏ی اصلی زوج‏ها در رسیدن به یک رابطه‏ی صمیمانه است.

2-1-1-1-5- نظریه‏های رشد و تحول

نظریه های رشد و تحول[2] نیز، مانند نظریه تبادل اجتماعی، به تغییر رابطه در طی زمان توجه دارند (آلتمن و تیلر[3]، 1973). در این نظریه بر خود افشاگری بیش‏تر زوج‏ها به دنبال پیشرفت رابطه تاکید می‏شود و مشخصه روابط پایدار، خودافشاگری عمیق‏تر، و صمیمی‏تر شدن زوج‏ها با یکدیگر است. در این نظریه، اعتقاد بر این است که زوج‏ها در آغاز ارتباط با یکدیگر بیگانه‏اند، ولی با پیشرفت ارتباط، صمیمی‏تر می‏شوند و احساسات و افکار درونی خود را برای یکدیگر بازگو می کنند (فهر، 1996). نظریه رشد و تحول،  هم‏چنین با نظریه‏ی ثبات شناختی وجوه اشتراک دارد؛ زیرا فرض بر آن است که با رشد و تحول ارتباط، یک تعادل ثابت در رابطه‏ی زوج‏ها پدید می‏آید.

[1]– Cognitive Consistency

[2]– Developmental Theory

[3]– Altman and Taylor

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 • آیا بین سبک های دلبستگی، سبک های پردازش هویت و ترس از صمیمیت رابطه معناداری وجود دارد؟
 • آیا سبک‏های دلبستگی پیش بینی کننده ترس از صمیمیت است؟
 • آیا سبک های پردازش هویت پیش بینی کننده ترس از صمیمیت است؟
 • آیا الگوی پیش بینی ترس از صمیمیت بر اساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های هویت در دختران و پسران متفاوت است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : پیش‏ بینی ترس از صمیمیت، براساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در دانشجویان دختر و پسر

پایان نامه …

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی 

عنوان کامل پایان نامه :پیش‏ بینی ترس از صمیمیت، براساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در دانشجویان دختر و پسر

2-1-1-1-3- نظریه‏ برابری

در نظریه برابری[1]، بر موضوع عدالت و انصاف در رابطه تاکید می شود. این نظریه استدلال می‏کند که زوج‏ها تنها هنگامی از رابطه‏ی زناشویی خود رضایت دارند و احساس صمیمت می‏کنند که بازده و سودی را که از رابطه به دست آورده‏اند، قابل مقایسه با بازده‏هایی بدانند که شریک زندگی‏شان به دست آورده است. به عبارت دیگر، این نظریه بر اهمیت درک زوج‏ها از میزان دریافت تقویت‏های شریک زندگی، نسبت به دریافت تقویت‏های خود تاکید دارد. بر اساس نظریه برابری، زوج‏هایی که بازده بیشتری در رابطه به دست می‏آورند، به دلیل احساس گناه و زوج‏هایی که احساس می کنند کمتر از دیگری سود برده‏اند، به دلیل احساس خشم، نمی‏توانند با شریک زندگی‏شان صمیمی شوند و تنها در صورت روابط برابر است که صمیمیت شکل می‏گیرد (هاتفیلد و تراپمان[2]، 1981؛ به نقل از خمسه و حسینیان، 1387).

[1]– Equality Theory

[2]-Traupmann

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 • آیا بین سبک های دلبستگی، سبک های پردازش هویت و ترس از صمیمیت رابطه معناداری وجود دارد؟
 • آیا سبک‏های دلبستگی پیش بینی کننده ترس از صمیمیت است؟
 • آیا سبک های پردازش هویت پیش بینی کننده ترس از صمیمیت است؟
 • آیا الگوی پیش بینی ترس از صمیمیت بر اساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های هویت در دختران و پسران متفاوت است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : پیش‏ بینی ترس از صمیمیت، براساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در دانشجویان دختر و پسر

دانلود پایان نامه رابطه بین سبک های دلبستگی، سبک های پردازش هویت و ترس از صمیمیت

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی 

عنوان کامل پایان نامه :پیش‏ بینی ترس از صمیمیت، براساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در دانشجویان دختر و پسر

2-1-1-1-2- نظریه‏های تبادل اجتماعی و وابستگی متقابل

نظریه‏های تبادل اجتماعی[1] (هومانس[2]، 1985) و وابستگی متقابل[3] (کلی و دیبیت[4]، 1959) مانند نظریه‏های تقویت، بر نقش تقویت کننده‏ها در ارتباط صمیمانه تاکید دارند، اما این دو نظریه، به نوعی، از مدل‏های تقویت فراتر رفته‏اند. نظریه‏ی تبادل اجتماعی، به جای این‏که صرفا بر کشش‏های اولیه میان زوج ها تاکید کند، رفتار صمیمانه را در طی روابط پیش‏رونده مورد بررسی قرار می‏دهد و غیر از تقویت‏کننده ها، به ساختارهایی چون تعهد و رضایت‏مندی از رابطه نیز توجه دارد. در نظریه‏ی تبادل اجتماعی، پیش‏بینی می‏شود که اگر چه تقویت‏ها میزان رضایت‏مندی از ارتباط را تعیین می‏کنند، ساختار‏هایی چون دسترسی به گونه‏های ارتباطی دیگر و میزان سرمایه‏گذاری در ارتباط است که سطح تعهد زوج‏ها را نسبت به یکدیگر مشخص می‏سازد (خمسه و حسینیان، 1387).

نظریه وابستگی متقابل نیز، به دلیل تاثیر زیادی که از نظریه‏ی تبادل اجتماعی پذیرفته است،  فرض بر آن دارد که افراد در رابطه‏ای صمیمی می‏شوند که تقویت‏های دریافتی‏شان، بیش از هزینه‏هایی باشد که صرف کرده اند؛  برای مثال، زوج‏ها بازده حاصل از ارتباط‏شان را با بازده روابط گذشته و بازده‏ای که بالقوه از روابط دیگر به دست می آورند، مقایسه می‏کنند و میزان صمیمیت آن‏ها به چگونگی این مقایسه بستگی دارد (فهر[5]، 1996).

[1] -Social Exchange Theory

3-  Homans

[3]– Interdependence Theory

5- Kelley & Thibaut

[5]– Fehr

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 • آیا بین سبک های دلبستگی، سبک های پردازش هویت و ترس از صمیمیت رابطه معناداری وجود دارد؟
 • آیا سبک‏های دلبستگی پیش بینی کننده ترس از صمیمیت است؟
 • آیا سبک های پردازش هویت پیش بینی کننده ترس از صمیمیت است؟
 • آیا الگوی پیش بینی ترس از صمیمیت بر اساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های هویت در دختران و پسران متفاوت است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : پیش‏ بینی ترس از صمیمیت، براساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در دانشجویان دختر و پسر

پایان نامه ارشد بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی، سبک های پردازش هویت و ترس از صمیمیت

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی 

عنوان کامل پایان نامه :پیش‏ بینی ترس از صمیمیت، براساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در دانشجویان دختر و پسر

2-1-1-1-1- نظریه‏های تقویت

براساس نظریه های تقویت، که از سنت رفتارگرایی در روانشناسی سرچشمه گرفتند، افراد با کسانی صمیمی می‏شوند که برای آن‏ها تقویت به همراه دارند. کاربرد اصول تقویت، در مطالعه‏ی روابط صمیمانه، به وسیله‏ی کلور و بایرن[1] (1974) گسترش یافته است و این نظریه‏پردازان با پذیرفتن اصل شرطی سازی عامل، پیش بینی می‏کنند که زوج‏ها هنگامی با هم صمیمی می‏شوند که یکدیگر را تقویت کنند. جوهر این نظریه‏ها همان نظریه‏ی ارسطو است که می‏گوید افراد با کسانی احساس صمیمیت می‏کنند که با آن‏ها خوب رفتار کرده باشند (ارسطو، 1984؛ به نقل از خمسه و حسینیان، 1387). نظریه‏های تقویت هم‏چنین به اصول شرطی سازی کلاسیک نیز اهمیت می‏دهند؛ بر این اساس زوج‏هایی که تجارب تقویت کننده دارند، بیش‏تر احساس صمیمیت می‏کنند. کلور و بایرن (1974) تقویت را محرکی غیر شرطی می‏دانند که پاسخ شرطی، یعنی احساسات مثبت، را بر می‏انگیزد؛ پس هر فردی که با محرک غیرشرطی همراه است، پاسخ غیر شرطی را نیز ایجاد می‏کند و بدین‏ترتیب زوج‏ها هم هر چه بیش‏تر در حضور هم تقویت دریافت کنند، صمیمیت‏شان افزایش می‏یابد (خمسه و حسینیان، 1387).

[1] – Clore and Byrne

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 • آیا بین سبک های دلبستگی، سبک های پردازش هویت و ترس از صمیمیت رابطه معناداری وجود دارد؟
 • آیا سبک‏های دلبستگی پیش بینی کننده ترس از صمیمیت است؟
 • آیا سبک های پردازش هویت پیش بینی کننده ترس از صمیمیت است؟
 • آیا الگوی پیش بینی ترس از صمیمیت بر اساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های هویت در دختران و پسران متفاوت است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : پیش‏ بینی ترس از صمیمیت، براساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در دانشجویان دختر و پسر